Projectleider invoeren assetmanagement

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 755
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


De afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte, als onderdeel van de sector Stadsbeheer heeft als belangrijkste taken het beheren en onderhouden van het openbaar gebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het programmeren van civiele en cultuurtechnische projecten.

Als gemeente willen wij assetmanagement invoeren voor een efficiënt beheer van onze assets. Doel van het assetmanagement is grip op onderhoud en beheer vanuit een proactieve houding en daarnaast duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden. De uitvoering van dit project vindt plaats vanuit het team Programmering en Planning maar is bedoeld voor de afdelingen Beheer en Programmering en Beheer en Voorbereiding.

Wij zijn op zoek naar een projectleider voor de invoering van assetmanagement. Gezien het tijdelijke karakter van het project, zijn wij op zoek naar een inhuur oplossing. De projectleider is verantwoordelijk voor het gezamenlijk met het kernteam voorbereiden en implementeren van assetmanagement. Wij zoeken hiervoor een op dit gebied ervaren projectleider die ook in staat is deze manier van werken een onderdeel te maken van de werkwijze van onze gemeente.

Takenpakket:

  • In beeld brengen van alle processen rond de gemeentelijke assets
  • In beeld brengen van de knelpunten die hier uit voort komen in relatie tot de huidige manier van werken
  • Advisering over benodigde aanpassingen in processen en in relatie tot de organisatie structuur
  • Organisatie in stelling brengen voor het werken vanuit het gedachtegoed van assetmanagement
  • Rapporteren over de gang van zaken aan management en indien nodig bestuur
  • Zorgen voor een goede afstemming met parallelle processen in de organisatie
  • Mede begeleiden van de implementatie van de gemaakte keuzes
Weging prijsdeel: 15 %

Gewenste opleidingsniveau

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur op het gebied van beheer en inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld Project- en procesmanagement in de openbare orde. Je hebt ervaring met het toepassen van Lean werkmethodes.
Weging: 10 %

Gewenste werkervaring

Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring als procesmanager, opdrachtgever en adviseur bij de overheid, bij voorkeur bij gemeentelijke organisaties. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met assetmanagement en je hebt ervaring met Lean management.
Weging: 25 %

Gewenste competenties

Resultaatgericht, flexibel, overzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, communicatieve vaardigheden en samenwerking.
Weging: 15 %

Ervaring bij gemeente

Ervaring in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.
Weging: 25 %
De gesprekken vinden plaats op donderdag 25 april.