Strategisch adviseur regionale ruimtelijke ontwikkeling


Aanvraagnummer: 772
Organisatie: Gemeente Soest
Locatie: Soest
Uren per week: 16-24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: tot en met 31 december 2024
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 19-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Wij zijn op zoek naar een ‘strategisch adviseur regionale ruimtelijke ontwikkeling’. Jij:

 • hebt overzicht over prioritaire regionale issues met daarbij de focus op de Heuvelrugzone,
 • bent lid van het kernteam van het U Ned gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone, haakt bestuurders aan en legt de juiste verbanden met lopende programma's en projecten in Soest zoals AtotZ
 • neemt invloed op diverse brede dossiers, zoals het ruimtelijk arrangement tussen provincie en rijk in het kader van de Nota Ruimte, en het BO MiRT
 • neemt de raad mee in deze regionale processen en de positionering van Soest daarin
 • borgt de samenhang van deze externe ruimtelijke processen met onze omgevingsprogramma's
 • stimuleert medewerkers om aan de juiste regionale tafels invloed te nemen

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Goede adviesvaardigheden;
 • Oog voor verschillende belangen en schakelen tussen tactisch en strategisch niveau;
 • Communicatief vaardig en besluitvaardig;
 • Analytisch sterk en grondig en gestructureerd in werkwijze;
 • Resultaatgericht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur fysiek domein (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering van het bestuur (20 punten);
8. Aantoonbaar afgeronde opleiding in de richting van sociale geografie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde universitaire opleiding;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met strategische advisering in het fysieke domein;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;
4. Uiterlijk per 1 mei 2024 beschikbaar.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in ieder geval de woensdag in verband met het overleg omgevingsplan

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).