Strategisch financieel adviseur Fysiek Domein

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 771
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 29-4-2024 t/m 28-2-2025
Regio: Utrecht
Startdatum: 29-4-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 22-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Voor financiële vraagstukken en dossiers ben jij het primaire aanspreekpunt van een aantal afdelingsmanagers. Je bent een zeer ervaren (top!) adviseur op het gebied van het fysieke domein (inclusief grondexploitaties, duurzaamheid en vastgoed), overziet de keten in de breedte en bent goed op de hoogte van externe ontwikkelingen en regelgeving. Je bent een strategische gesprekspartner voor bestuur en management en brengt breed een oplossingsgerichte en kritische blik in. Voor de financieel adviseurs ben je een belangrijke sparringpartner


LET OP!
In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 2 offerte/kandidaat aanbieden.  Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie
De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.

Weging prijsdeel: 30 %

Werkervaring

Je hebt bij voorkeur meer dan 2 jaar recente werkervaring als strategisch adviseur Fysiek Domein bij een 100.000+ gemeente. Toon dit aan op het CV.
  • 2-4 jaar (15 %)
  • 4-10 jaar (20 %)
Weging: 20 %

Kennis

Je hebt aantoonbaar op CV (brede!) kennis van financiën in het Fysiek Domein.
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview toetsen we op werkervaring, kennis en de gewenste competenties.

Weging: 25 %
De interviews worden gepland op 25 april 2024.