Teammanager Financiën

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 2047
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Westland
Uren per week: 36 per week
Tarief: €127,15 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bouw mee aan gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland.
Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Financiën
Financiën staat voor de deskundige advisering en ondersteuning van de gehele organisatie. De ambtelijk opdrachtgever, de teammanagers en de staf vormen samen het managementteam. In het managementteam wordt gestreefd naar complementariteit en diversiteit.

De teamleden werken samen aan het realiseren van de opdrachten en opgaven van de organisatie. De teammanagers en ambtelijk opdrachtgever steunen elkaar, versterken elkaar en sturen op de resultaten. De managers zijn in staat om goed om te gaan met de spanning die kan bestaan tussen de opdrachten en opgaven voor het team en de organisatie.
Opdracht

Je bent direct aanspreekbaar op de inzet van mensen, middelen en kwaliteit in relatie tot de vastgestelde doelen en beleid. Als teammanager ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan de visieontwikkeling en financiële strategische van de organisatie. Je levert een bijdrage aan concern brede programma’s en projecten. Je bent in staat om vorm en inhoud te geven aan veranderingen en deze te begeleiden. Je bent empathisch en je krijgt energie van het uitdagen en faciliteren van de vaklieden binnen het team. Je stimuleert de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven. Je bent in staat om in samenwerking met de vakmensen duidelijke opdrachten te formuleren vanuit een blik op het geheel (‘het gaat niet alleen om de klus’). Daarnaast ben je betrokken, in verbinding en in staat om intuïtief aan te sturen op de opdrachten en resultaatafspraken. Daarbij ga je uit van de mogelijkheden en verplichtingen die het eigentijdswerken biedt. Je stimuleert de samenwerking en de mondigheid van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen. Een besluitvaardige teammanager die beslissingen durft te nemen, de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt. Daarnaast ben je een manager die de bereidheid toont om aangesproken te worden op zijn eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan de vraag van de omgeving. Netwerken (in- en extern) zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. De functie biedt beperkte mogelijkheden om vanuit huis te werken. Je verricht jouw werkzaamheden gedurende minimaal 3,5 dagen per week in het gemeentekantoor te Naaldwijk.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal € 127,15 (schaal 13) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding op het gebied van Financiën of Economie;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli voor 36 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Teammanager /Teamleider binnen een gemeentelijke organisatie;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur op het gebied van Financiën;


Gunningscriteria (weging)

6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Teammanager /Teamleider binnen een gemeentelijke organisatie (45 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar in de samenwerking met bestuur op het gebied van Financiën (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar binnen 100.000+ (inwoners) gemeente- op het gebied van Financiën (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal


Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 25. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 13 juni 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.