Technisch Adviseur Infrastructuur

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 964
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 15-5-2024 t/m 15-5-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 15-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 06-05-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdrachtHet leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Uitdaging

Ben jij...

het technisch geweten van onze ICT infrastructuur: ieder project, of niet-standaard wijziging wordt door jou beoordeeld of dit past in onze omgeving en of dit echt de vraag van de klant invult. Je bent technisch inhoudelijk goed onderlegd, maar nu de stap aan het maken naar inhoudelijke beoordelen in plaats van uitvoeren. Daarnaast ben je ook in staat de vragen van onze collega's te controleren op de juiste technische vertaling. Kun jij snel toetsen of een ICT leveranciersaanbieding in lijn is met technische kaders en richtlijnen? Houd jij overzicht bij een veelheid aan adviesvragen uit verschillende hoeken en behandel je deze op procesmatige wijze? Weeg jij verschillende, soms tegenstrijdige belangen mee in je technische adviezen?

Dan zou jij wel eens helemaal op je plek kunnen zijn als onze Adviseur technische infrastructuur!


Wat ga je doen?

De provinciale organisatie is flink in beweging, onder andere door een recente outsourcing van de ICT dienstverlening waarbij de ICT basisdiensten worden gemoderniseerd. In deze snel veranderende omgeving en tijden is het helder formuleren van leveranciersopdrachten en het toetsen van de offertes en plannen van aanpak cruciaal om in lijn met technische kaders en richtlijnen invulling te geven aan de ingeslagen ICT koers.

Als technische adviseur infrastructuur werk je binnen de ICT regie-organisatie van programma Dienstverlening ICT. Jij en je twee andere technische adviseurs zijn intensief betrokken bij de door te voeren ICT wijzigingen. Je wordt dan ook goed gevonden door informatieadviseurs, projectleiders en ICT leveranciers.

Als Technische Adviseur Infrastuctuur:

 • Ben je eerste technisch aanspreekpunt namens de provincie voor interne projecten met een ICT component. Changes vanuit onze leverancier die ten doel hebben het landschap te beheersen worden door jou technisch beoordeeld.
 • Beoordeel je aanvragen vanuit gebruikers of deze passen binnen het landschap en of deze compleet zijn.
 • Daarnaast review je documenten (designs en plannen van aanpak) op haalbaarheid en compleetheid. Ook beoordeel je of technisch gezien de oplossing goed is uitgewerkt.
 • Adviseer je de projectleiders van verschillende ICT projecten binnen de provincie in mogelijke oplossingen op basis van je parate kennis en check je of de oplossing aan de klantvraag voldoet. Dit doe je samen met onze technisch architect.
 • Weet je de oplossingen en voorstellen door de externe leveranciers op de juiste waarde te schatten. Je beoordeelt deze op hun toegevoegde waarde voor PNB, passend binnen de technische architectuur en adviseert hierover.
 • Denk je mee met I-adviseurs, projectleiders en ICT leveranciers bij het opstellen van plannen van aanpak, impact analyses en business cases.
 • Stroomlijn je het procesmatig werken en helpt mee aan de voorbereiding van het CAB.
Weging prijsdeel: 15 %

Opleiding / certificering

Kandidaat beschikt over afgeronde relevante certificeringen. Dit blijkt uit het CV.
 • Certificaten Microsoft Azure en 365; Microsoft Certified: Azure Administrator Associate; Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator; Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert; MCSE: Cloud Platform and Infrastructure. (20 %)
 • Deel van de in optie A genoemde certificaten Microsoft Azure en 365. (15 %)
 • Relevante studie zonder certificaten. (10 %)
 • Overige afgeronde studie zonder certificaten. (5 %)
Weging: 20 %

Kennis en ervaring

Kandidaat heeft kennis van en ervaring met uitbestede ICT diensten. Dit betreft : 1. beveiligde connectiviteit, 2. applicatiehosting, 3. digitale werkomgeving en 4. in lichtere mate informatiebeveiliging. Hierbij ligt een nadrukkelijke behoefte op grondige inhoudelijke kennis van Microsoft Azure én Microsoft 365 kennis van Vmware/Server omgeving, Citrix omgeving, netscalers en AVD. Dit blijkt uit het CV.
 • Kennis en ervaring van genoemde gebieden inclusief certificering van Microsoft Azure én Microsoft 365. (15 %)
 • Kennis van en ervaring met alleen de genoemde gebieden. (10 %)
 • Kennis van en ervaring met maximaal 2 genoemde gebieden. (5 %)
 • Beperkte kennis of genoemde kennis zonder certificaat. (1 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

Kandidaat heeft als technisch specialist de verantwoordelijkheid gehad om complexe ICT projecten te voorzien van ICT technische adviezen. Dit blijkt uit het CV.
 • > 5 jaar ervaring. (15 %)
 • < 2 jaar ervaring. (5 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

Kandidaat beschikt over werkervaring als technical lead. Dit blijkt uit het CV.
 • > 5 jaar werkervaring. (10 %)
 • Minder dan 5 jaar of geen ervaring. (5 %)
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:
1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar: maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.


Weging: 25 %
We streven ernaar de gesprekken te houden op dinsdag 7 of woensdag 8 mei 2024.