Vergunningverlener Natura 2000- stikstof met agrarische kennis.

Logo van omgevingsdienst noord-holland noord met gestileerde cirkelvormige lijnen in groen en paars met de naam van de organisatie in groene tekst.

Aanvraagnummer: 647
Organisatie: Omgevingsdient Noord-Holland Noord
Locatie: Hoorn
Uren per week: 24 - 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 200 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zeventien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuurbescherming, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin we samen gaan voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Je versterkt ons team van vergunningverleners Natuur(bescherming) op het vakgebied stikstof. Met al jouw inzicht in wetten, regelgeving, procedures en beleid ben je in staat om de meldingen in het kader van de PAS op een juiste manier te beoordelen. Je denkt mee, draagt oplossingen aan voor problemen en draagt zo bij aan de afwikkeling van dit dossier.

Je houdt voornamelijk bezig met de opgave vanuit het Rijk om de PAS-melders te legaliseren. Naast het PAS-dossier kun je ook vergunningaanvragen beoordelen. Hierbij overleg je regelmatig met particulieren, bedrijven, gemeenten, terreinbeheerders en allerlei andere organisaties die een beroep doen op de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voor vergunningen en in het kader van de Omgevingswet voor het onderdeel natuur.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

  • Analytisch;
  • Communicatief vaardig (mondeling én schriftelijk);
  • Creativiteit;
  • Oplossingsgericht;
  • Klantvriendelijk.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het verlenen van vergunningen onder de Wet natuurbescherming op het gebied van stikstof; (maximaal 50 punten)
a) 1 tot 3 jaar werkervaring; (20 punten)
b) 3 tot 5 jaar werkervaring; (35 punten)
c) 5 jaar of meer werkervaring; (50 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het PAS-dossier; (30 punten)
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden. (20 punten)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het stikstofdossier;
3. Minimaal 24 uur per week beschikbaar;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op een of meerdere van de volgende werkdagen: ma - di - wo - do - vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland donderdag 11 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 10 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • De opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, maar inclusief alle overige kosten, waaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor levering, salariskosten, kantoorkosten, kosten voor hard- en software, telefoonkosten, coördinatiekosten, kosten woon-werkverkeer, parkeerkosten, reis- en verblijfkosten, verzekeringskosten en sociale premies en belastingen, algemene kosten, winst en risico. Naast aangeboden prijzen mogen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.