Vergunningverlener Project Actualisatie Horecavergunningen

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 1431
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Uren per week: 24 uur per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 27-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

Wij zijn voor het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid van de Werkmaatschappij 8KTD, op zoek naar een vergunningverlener voor het opzetten van een actualisatieproject.

De Vergunningverlener Project Actualisatie Horecavergunningen heeft als taak de horecavergunningen voor sportverenigingen en buurthuizen in gemeente Tytsjerksteradiel te controleren en indien nodig te actualiseren. Indien dit voorspoedig verloopt overwegen wij om het project verder uit te breiden.

Verantwoordelijkheden

Voor deze functie zoeken wij een een professional met (ruime) werkervaring binnen het vakgebied die dit project voor ons kan uitvoeren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de opgedane ervaring in een goed vergelijkbare functie is.

Als Vergunningvelener ben je klant- en resultaatgericht, je bent in staat opdrachten zelfstandig dan wel in teamverband uit te voeren. Daarnaast ben je doortastend, communiceer je goed en weet je met weerstand om te gaan. Je kunt de verenigingen uitleggen wat je precies doet en weet de regelgeving op een begrijpelijke manier over te brengen. Tenslotte ben je analytisch sterk. De functie is op basis van de cao SGO ingeschaald in functieschaal 8.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 24 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De gesprekken vinden plaats op woensdagmorgen 5 juni a.s. We vragen hier rekening mee te houden.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. In het cv dient een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.

De kandidaat is in het bezit van een passende Mbo of Hbo opleiding of heeft Hbo werk- en denkniveau.

De kandidaat heeft relevante ervaring in een vergelijkbare functie bij een vergelijkbare overheidsorganisaite.

De kandidaat is In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie of is bereid deze aan te vragen.

De kandidaat heeft een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 85,00 Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 40 % Gewicht van kwaliteit : 60 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) ) kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

75 %

De kandiaat heeft werkervaring in vergelijkbare functie.

15 %

De kandidaat heeft werkervaring bij een gemeente.

5 %

Mate waarin de motivatie van de kandidaat past bij het team en de organisatie.

5 %

De kandidaat is beschikbaar per gevraagde datum.


Het interview

Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.