Jurist Handhaving Omgevingszaken

Logo van gemeente de ronde venen met een gestileerde groene en blauwgroen sneeuwvlok naast de tekst.

Aanvraagnummer: 1430
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: De Ronde Venen
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

Organisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn Durf, Resultaat en Verbinding. Taken van het Team Omgeving zijn o.a.: ruimtelijke plannen, vergunningen en handhaving van omgevingszaken (o.a. wonen, bouw en milieu).


Opdracht

Voor de projectmatige handhaving van het geldende bestemmingsplan in ons buitengebied zoeken we een handhavingsjurist die zich bezighoudt met juridische handhavingszaken en – procedures. Je voert gesprekken met eigenaren en gebruikers, stelt handhavingsbesluiten op, voert verweer bij de bezwarencommissie of bij de Rechtbank/Raad van State. Je zorgt daarbij ook voor de interne- en externe afstemming. Je bewaakt de termijnen, houdt regie op de werkvoorraad en signaleert bijzonderheden.

Je werkt daarbij nauw samen met de toezichthouders en bent samen verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als jurist handhaving;


Gunningscriteria (weging)

3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van: Juridisch, Bestuurskunde of Omgevingszaken (25 punten);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met bestuursrechtelijke handhavingsprocessen / wabo (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van: wabo, awb, gemeentewet, wro, omgevingswet/ omgevingsvisie (25 punten);
a. Aantoonbare kennis van alle bovengenoemde wetten (25 punten);
b. Aantoonbare kennis van 4 van de bovengenoemde wetten (15 punten);
c. Aantoonbare kennis van 3 van de bovengenoemde wetten (10 punten);
d. Aantoonbare kennis van 2 van bovengenoemde wetten (5 punten);
e. Aantoonbare kennis van geen of 1 van bovengenoemde wetten (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.


Planning

De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 mei 2024 tussen 13.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie

* De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).