Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Wmo Consulent – Toegang

Logo van gemeente zoetermeer met een gestileerd blauw boompictogram boven de tekst "gemeente zoetermeer" in grijs.

Aanvraagnummer: 1247
Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 36 per week
Tarief: €80 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Opdracht

Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) binnen het team toegang, wat momenteel al door een kleine 10 enthousiaste collega's wordt opgebouwd.
Binnen de gemeente Zoetermeer blijven we altijd in ontwikkeling om ons werk zo effectief mogelijk in te richten en hiermee de burger zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarom zijn wij binnen de unit Wmo een toegangsteam gestart. Dit team is verantwoordelijk voor het ontvangen, beoordelen en prioriteren van binnengekomen Wmo meldingen. Je bent niet alleen het eerste aanspreekpunt voor de inwoners, je houd ze waar nodig ook op de hoogte van de voortgang van hun aanvraag. Daarnaast bereid je dossiers voor, voor jouw collega consulenten en handel je zelf aanvragen af waar dat kan. Denk dan bijvoorbeeld aan herindicaties of verlengingen van voorzieningen. Voor dit team zijn wij op zoek naar ervaren Wmo consulenten die voldoende ervaring hebben om een accurate inschatting te kunnen maken van dossiers t.b.v. de triage. Daarnaast maken wij graag gebruik van jouw ervaring en zien we graag jouw input en meedenken in de groei en mogelijkheden van dit team en het eventueel begeleiden van (nieuwe) medewerkers binnen dit team.

Je bent een echte aanpakker, wat goed van pas komt gezien de hoeveelheid werk die er ligt. Je kunt zelfstandig werken, maar weet ook wanneer je hulp moet inschakelen. Je bent stressbestendig, creatief en overtuigend wanneer dat nodig is. Je kunt goed omgaan met beperkingen en houdt altijd rekening met wat er mogelijk is. Je bent professioneel en empathisch en weet duidelijk je grenzen aan te geven. Je hebt je werklast op orde, behoudt overzicht en kunt goed prioriteiten stellen. Je legt zorgvuldig en volledig gegevens van klanten vast in het CRM-systeem Suite.

Hoofdtaken:
- Aannemen, verwerken en categoriseren van Wmo aanvragen die binnenkomen via de verschillende routes,
- Contacten onderhouden met inwoners via verschillende kanalen (mail, telefonisch etc.)
- Bij enkelvoudige aanvragen een analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psycho-sociale aspecten;
- Analyse maken of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen;
- Opstellen van indicatierapporten en enkelvoudige beschikkingen;
- Bewaken voortgang procedures en levertijden;
- Professionele contacten onderhouden met cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen;
- Onderhouden van contacten met leveranciers en (para)medische en (bouw)technische adviseurs.

Vereisten / knock-out criteria

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening of (para)medisch;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als WMO consulent;

Gunningscriteria

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WMO consulent binnen een gemeente (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met een vorm van toegang (zoals in de opdracht) binnen het sociaal domein, licht deze ervaring toe op een aparte pagina in het cv (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met GWS - Suite4Zorg (duidelijk benoemd in het cv) (20 punten);
7. Maximaal uurtarief van €80,- incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW (10 punten);
8. Beschikbaarheid op vrijdagen (dit betreft geen feestdagen) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals:

3.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 mei 2024 van 09:00 uur tot 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.