Adviseur bodem

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 896
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6-5-2024 t/m 30-4-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 6-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 29-04-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Als bodemadviseur speel je een grote rol in het gehele proces in bodemprojecten. Uiteenlopend van advisering bij grote gebiedsontwikkelingen tot toetsing van kleine locaties. Er is veel afwisseling in het werk, gemiddeld werk je aan meerdere projecten tegelijk waarbij je soms werkt aan de beginfase.

De afdeling Leefomgeving bestaat uit ruim veertig enthousiaste, actieve mensen met hart voor de stad en gevoel voor kwaliteit van de openbare ruimte en het milieu. De afdeling is verdeeld over vijf team waar je als adviseur bodem deel uitmaakt van het team Bodem. Samen zijn we verantwoordelijk voor de beleidsadvisering en -uitvoering en het ontwerpen van plannen op het gebied van openbare ruimte, verkeer en vervoer, natuur en landschap. Daarnaast zorgt onze afdeling voor een goede kwaliteit van het stadsmilieu zodat mensen hier gezond kunnen wonen en werken. Met goed milieubeheer en de vormgeving van onze ruimtelijke en bouwkundige plannen dragen we bij aan een acceptabele milieubelasting voor lucht, bodem en water en maken we ontwikkeling mogelijk.

Binnen de afdeling zijn we op zoek naar een ervaren adviseur bodem(onderzoek) met inhoudelijke kennis en aantoonbare ervaring. Taken:

  • (Laten) uitvoeren van bodemonderzoeks- en saneringsprojecten;
  • Communiceren met bestuur, publiek en andere belanghebbenden over de consequenties (milieu, gezondheid, financiën) van bodemprojecten;
  • Adviseren over bodemaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Advisering over bodemaspecten bij vergunning- en meldingsprocedures (bouwen, milieu, grondwater, grondstromen, WKO);
  • Verstrekken van bodeminformatie voor diverse doeleinden (grondtransacties, civiele werken);
  • Stimuleren van bodemsanering door derden middels overleg en voorlichting.

Weging prijsdeel: 35 %

Werkervaring

Kandidaat heeft gemeentelijke werkervaring.
Weging: 25 %

Kennis

Kennis van gemeentelijke systemen. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling

Weging: 20 %
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 30 april 2024.