Adviseur Milieukwaliteit

Logo van Omgevingsdienst West-Holland met gestileerde blauwe vingerafdruk en naam in groene tekst.

Aanvraagnummer: 926
Organisatie: Omgevingsdienst West-Holland
Locatie: Leiden
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 29-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
Het team vakspecialisten adviseert op een groot aantal specialistische vakgebieden. Een van die vakgebieden is het vakgebied geluid. Binnen het vakgebied geluid zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur die flexibel inzetbaar is om incidenteel bij te springen.

Binnen het team vakspecialisten ben je als adviseur milieukwaliteit (specialisatie geluid) belast met de advisering en ondersteuning bij geluidzaken. Je voert daartoe incidenteel geluidmetingen uit en stel je adviezen en geluidsrapportages op.

Je werkt zaakgericht in het systeem van de ODWH, zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent en blijft van de geluidszaken die je behandelt en houdt de termijnen en statussen goed en adequaat bij.

Jij bent degene die de medewerkers vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke advisering adviseert en ondersteunt op het vakgebied geluid. Daarbij gaat het om het beoordelen of, voor een ruimtelijke plan en/of een omgevingsvergunning, een geluid onderzoek moet worden uitgevoerd en het beoordelen van door derden uitgevoerde geluid onderzoeken. Incidenteel worden ook zelf onderzoeken uitgevoerd. Ook het beoordelen van een geluidparagraaf in een ruimtelijke onderbouwing en plantoelichting van een bestemmingsplan, maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. Je adviseert gemeentes op het gebied van geluidnormen voor evenementen en op andere geluidvraagstukken.

Ontwikkelingen op het vakgebied geluid hou je goed in de gaten en je staat open voor veranderingen waar je binnen je vakgebied mee geconfronteerd wordt. Je bent met name goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet.

Problemen waar je tegenaan loopt en knelpunten die je constateert geef je tijdig aan richting je leidinggevende.

Je neemt deel aan in- en externe overlegsituaties en weet daarbij standpunten, uitgangspunten en adviezen van de dienst goed uit te dragen en te verdedigen.

Je werkt zaakgericht in het systeem van de ODWH, zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent en blijft van de geluidszaken die je behandelt en houdt de termijnen en statussen goed en adequaat bij.

Je hebt een flexibele werkhouding en bereid om incidenteel ook op feestdagen in de weekenden en avonduren metingen te verrichten.

De werkdruk binnen het team wisselt maar is de laatste periode te hoog waardoor adviestermijn dreigen te worden overschreden. Wij zijn daarom op zoek maar een ervaren adviseur die flexibel beschikbaar is en in onderling overleg binnen het cluster kan inspringen.

De opdracht bestaat uit het binnen het cluster oppakken van achterstallige (of dreigende achterstallige) werkzaamheden. Ervaring met zaakgericht werken is een vereiste.

Competenties

De kandidaat die we zoeken heeft minimaal HBO werk- en denkniveau met technische kennis op het vakgebied geluid

  • Kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
  • Heeft overtuigingskracht, is omgevingsbewust en kan zich snel en goed over verschillende taakgebieden een oordeel vormen.
  • Heeft een flexibele werkmentaliteit en is samenwerkingsgericht.
  • Ervaring met zaakgericht werken alsmede het bewaken van de adviestermijnen is een vereiste.

Gunningscriteria
4. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau (20 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Milieukwaliteit (30 punten);
6. Aantoonbaar bekend met de relevante wet- en regelgeving in het kader van de Omgevingswet en geluid (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het verrichten van geluidmetingen (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met zaakgericht werken (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Powerbrowser (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Milieukwaliteit;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 9 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)