Projectmanagementondersteuner (PMO’er)

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 929
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 31-5-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 13-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


De Bossche Stadsdelta , de Spoorzone en het bouwrijp maken van nieuwe woongebieden. In dit soort grote projecten speel jij als projectmanagementondersteuner (PMO) een cruciale rol. Je ondersteunt projectleiders én – dit maakt je baan extra leuk – geeft trainingen.

Dit maak jij waar
Mede dankzij jou lopen onze civiele projecten gesmeerd. Het gaat om projecten met een hoog risicoprofiel, veel in- en externe betrokkenen, een lange doorlooptijd en veel impact op de omgeving. Als de rechterhand van de projectleider bewaak je processen en deadlines. Ook zorg je dat we risico's en veranderingen tijdig signaleren. Daarnaast zet je het PMO-vak binnen onze gemeente op de kaart én adviseer je collega’s over het opzetten van een effectieve project-startup.

De hoogtepunten van jouw verhaal

  • Procesaansturing. Je helpt de projectleider bij het dagelijks aansturen van de projectteams. Zo faciliteer je de samenwerking binnen de teams, en begeleid je risicosessies en project-startups.
  • Stakeholdermanagement. Jij bent dé schakel tussen de vele betrokkenen, zoals onderaannemers, ontwerpbureaus, omwonenden en netbeheerders. En natuurlijk de collega’s van je eigen en andere afdelingen.
  • Kwaliteitsbewaking en rapportage. Je stelt projectrapportages en overzichten op, signaleert proactief knelpunten en draagt oplossingen aan.
  • Kennisdeling. Je coördineert organisatiebreed trainingen over projectmatig werken. Ook geef je zelf trainingen, bijvoorbeeld over hoe je een goed projectdossier opbouwt in SharePoint.
Continue verbetering. Je draagt bij aan het optimaliseren van onze projectprocessen en werkinstructies, en professionaliseert de PMO-functie binnen onze organisatie. Dat doe je door kritisch te kijken hoe we werken en waar het beter kan. Zowel inhoudelijk als qua capaciteit in het team. Je krijgt veel vrijheid om je eigen rol én de PMO-functie binnen gemeente ‘s-Hertogenbosch vorm te geven.
Weging prijsdeel: 15 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Een goed in woord en schrift onderbouwde motivatiebrief met daarin:

- Toelichting relevante werkervaring

- Toelichting kennis vakgebied PMO

- Toelichting waarom werken voor gemeente ’s-Hertogenbosch

- Toelichting persoonlijkheid


Weging: 20 %

Gewenste opleiding

Kennis van Prince2, Projectmatig Creëren, IPMA etc.
Weging: 15 %

Gewenste werkervaring

2 tot 5 jaar ervaring met grote projecten binnen een gemeentelijke organisatie.
Weging: 15 %

Gewenste kennis

Kennis van SharePoint en ervaring met het inrichten en borgen van tooling en processen in projecten.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

Weging: 25 %
De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 21 mei 2024 .