Adviseur Natuur & Landschap / Gebiedsontwikkeling

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 1353
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Uren per week: 28 - 36 uur per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Natuur & Landschap / Gebiedsontwikkeling. Vanuit deze rol ben je betrokken bij grote en kleine inrichtings- en beleidsvraagstukken.

Als adviseur werk je mee aan de totstandkoming en uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid binnen de gemeente, maar treed je ook op als adviseur bij ruimtelijk ontwikkelingen en (gebieds)projecten.

Verantwoordelijkheden

Voor deze uitdagende functie zoeken we binnen het vakgebied een uitgesproken allrounder die adviserend en beleidsmatig goed onderlegd is en stevig in zijn of haar schoenen staat.

Jij bent de adviseur voor ruimtelijke ontwikkelingen in met name het landelijk gebied. Verder ben je verantwoordelijk voor:
 • Adviseren van collega’s en bestuurders over beleidsmatige ontwikkeling en relevante wet- en regelgeving;
 • Schrijven van voorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad; Aanleveren van gevraagde inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van het omgevingsplan; Toetsen van uitbreidingsplannen aan landschappelijke kwaliteit en beoordelen van ecologische quickscans / natuurtoetsen ; Participeren externe projectgroepen en werkgroepen op het gebied van natuur & landschap; Deelnemen aan gebiedsprocessen en/of heb je zitting in gebiedscommissies. De functie Adviseur Natuur & landschap is in ons functieboek opgenomen in schaal 10.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 28 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 28 - 36 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De opdracht wordt verkort uitgezet in verband met vervanging van een medewerke.r De gesprekken vinden plaats op donderdagmorgen 30 mei a.s. We vragen je hier rekening mee te houden.

  Kwaliteit (eisen)

  U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
  U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.
  De kandidaat beschikt over een Hbo opleiding met een achtergrond in de "groene"richting.
  De kandidaat beschikt over meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie.
  De kandidaat is in het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.

  Prijs (eisen)

  Maximaal: € 100,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 25 %
  Gewicht van kwaliteit : 75 %

  Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De EMVI komt als volgt tot stand:

  prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Gunningscriteria (wensen)

  40 %
  De kandidaat heeft een afgeronde Hbo opleiding.
  40 %
  De kandidaat heeft kennis van de groene wet- en regelgeving.
  15 %
  De kandidaat is vaardig in project- en programatisch werken en is gewend om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken.
  5 %
  Kandidaat beheerst de Friese taal actief of passief.

  Het interview

  Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.