Adviseur Onderwijshuisvesting

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1648
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Gooise Meren
Uren per week: 24 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: z.s.m
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 29-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.


Opdracht

Vanwege het aflopen van een eerdere tijdelijk opdracht, zijn wij op zoek naar een interim adviseur onderwijshuisvesting. Je gaat binnen het team Vastgoed en grondzaken in nauwe samenwerking met een collega adviseur Onderwijshuisvesting aan de slag met lopende zaken binnen onze organisatie op het gebied van onderwijshuisvesting. Het gaat om een combinatie van beleidsadvisering en voorbereiding / uitvoering van een aantal projecten voor aanpassing, renovatie of nieuwbouw van scholen. De basis voor de beleidsadvisering en de projecten ligt in de recent uitgewerkte programma-aanpak onderwijshuisvesting en het Integraal Huisvestings Plan (IHP).

De kern van je werkzaamheden:

  • Je adviseert op strategische vraagstukken, verzoeken en opdrachten aan bestuur en management;;
  • Je beoordeelt huisvestingsaanvragen van schoolbesturen, voert het afstemmingsoverleg met schoolbesturen over de afhandeling van de ingediende aanvragen en voert de toegewezen aanvragen uit;
  • In samenwerking met betrokken scholen voer je regie op de uitvoering van projecten in kader van renovatie, aanpassing of nieuwbouw;
  • Je voert regie op de benodigde financiële middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting in samenspraak met de collega’s van financiën en draagt bij aan de planning- & controlcyclus;
  • Je beheert data en informatie van schoolgebouwen in samenwerking met de portefeuillemanager vastgoed.


Minimumeisen / knock-outcriteria


1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar per 1 juni 2024;
3. Een maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.


Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)


4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur op het gebied van onderwijshuisvesting en vastgoedbeleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als (ambtelijk) opdrachtgever in het initiëren, aansturen en begeleiden van vastgoedprojecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het vormgeven én beoordelen van overeenkomsten, convenanten én complexe aanbestedingstrajecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen


Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 4 juni 2024 tussen 09.00 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 3 juni 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.