Adviseur/Secretaris Directie en Bestuur

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 826
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 30 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 31 januari 2025
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je bent de rechterhand van de algemeen directeur als bestuurder waar het gaat om advisering over medezeggenschap en de ondernemingsraad (OR). Je adviseert proactief over vraagstukken waar de ondernemingsraad (OR) een rol heeft. Samen met de betrokken medewerkers in de organisatie signaleer je welke onderwerpen naar de OR zouden moeten. Door jouw inhoudelijke kennis ben je de onmisbare schakel en de deskundige adviseur over aanpak en proces. In overleg met P&O zorg je voor een adequate voorbereiding van de bestuurder op de (Overleg)vergaderingen met de OR en vakbonden.

Maar je doet nog meer:
Samen met je collega bereid je de wekelijkse vergaderingen van de directie voor en je zorgt voor verslaglegging. Daarnaast organiseer je tweewekelijks een digitale managementbijeenkomst. Je signaleert welke onderwerpen moeten worden geagendeerd voor deze overleggen. Dat betekent dat je als spin in het web weet wat er speelt in de organisatie. Je helpt de medewerkers bij het verbeteren van de kwaliteit van de stukken. Je stelt agenda’s op, op basis van een strategische planning voor de komende vergaderingen. Ook zorg je vier keer per jaar voor een actuele lange termijnagenda voor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
Je houdt overzicht en zorgt ervoor dat de acties tijdig worden uitgevoerd. Door je flexibele instelling ben je goed inzetbaar op acute vraagstukken.
Tot slot kun je worden ingezet voor overige werkzaamheden van het team waaronder het adviseren over en optimaliseren van processen en implementeren van verbetervoorstellen.
Samen met je collega’s en de adviseur van de algemeen directeur, verdelen jullie de werkzaamheden zodanig dat de continuïteit in de advisering geborgd is.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 april 2024. 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
-
Proactief en alert;
- Overtuigingskracht;
- Communicatief vaardig; je legt makkelijk contact
- Hands on, procedureel sterk en goed kunnen plannen en organiseren;
- Accuratesse en goede schriftelijke vaardigheden.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring secretaris voor de directie en het bestuur (40 punten)
7. Aantoonbare werkervaring als adviseur van topmanagement binnen een overheidsinstantie (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de wet op de ondernemingsraden, ambtenarenrecht en bestuursrecht (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (bijvoorbeeld in de richting van HR, beleid en organisatie of bestuurskunde);
2. Aantoonbare werkervaring met medezeggenschap en OR-aangelegenheden;
3. Aantoonbare werkervaring met het werken in het openbaar bestuur;
4. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek/bestuurlijke omgeving;
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke en organisatorische krachtvelden;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 Bandbreedte tarief  € 95,00 - € 110,00

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  In ieder geval beschikbaar op ma, di, do, vr.

Hybride werken is mogelijk voor zover het werk het toelaat, dus niet structureel en nooit op donderdag.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 24 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 april 2024  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).