Teamleider Ruimte

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 824
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €120 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 23-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Je geeft leiding aan een team van ruim 20 professionals. In jouw team komen meerdere vakgebieden samen waarvoor de gemeente beleid maakt: duurzaamheid en milieu, bereikbaarheid en mobiliteit, wonen en huisvesting van kwetsbare groepen, economie en vrijetijd, cultureel erfgoed, groen, het landelijk gebied. Het coachen van en sparren met medewerkers is jouw tweede natuur. Je stuurt op individuele resultaten én op samenwerking met anderen. Je stimuleert eigenaarschap, vakmanschap en omgevingsbewust werken in jouw team. Je hebt oog voor de persoonlijke ontwikkeling en energiebalans van je teamleden en biedt een helpende hand of luisterend oor waar dat nodig is. Je hebt oog voor dienstverlening, bent kostenbewust, denkt in oplossingen, maar kan ook ‘nee’ zeggen als de omstandigheden dat vragen.

Als teamleider Ruimte ben je lid van het kernteam van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO). Samen met de andere teamleiders, de strategisch adviseurs, de beleidscontroller en het afdelingshoofd draag je verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en prestaties van de afdeling MRO.

Je bent een gesprekspartner voor wethouders en collega-managers in Leidschendam-Voorburg, en voor lokale en regionale samenwerkingspartners van de gemeente. Daarnaast overzie je het speelveld tussen het team, de gemeentelijke organisatie, het bestuur, samenwerkingspartners en inwoners. Je bent in staat om bestaande relaties te onderhouden en nieuwe aan te gaan.

Bij jouw team ligt een groot aantal beleidsopgaven. Je bent binnen je eigen team én het kernteam, (mede-) verantwoordelijk voor het maken van keuzes in werkprocessen, het verstandig prioriteren van opgaven, het versterken van competenties voor beleidswerk en bestuursadvies, en het organiseren van tijdelijke versterking waar dat nodig is.

Competenties
•             Je bent een uitstekende verbinder en veranderaar die samen met de medewerkers invulling geeft aan de professionele kwaliteit van je team;
•             Je beschikt over een resultaatgerichte instelling én een coachende leiderschapsstijl. In jouw contacten met je teamleden komt sparren op vakinhoud, ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling en sturen op resultaat en samenwerking samen;
•             Je denkt en handelt vanuit de gedachte van één organisatie en vertaalt de ambities van het bestuur en de organisatie naar het team. Daarbinnen ben je scherp op de afbakening van het werk van jouw team;
•             Je hebt goed zicht op de competenties die nodig zijn voor beleidswerk;
•             Je hebt goed zicht op de manier waarop je kunt bijdragen aan een stimulerende werkomgeving voor je team en doet daarvoor wat in jouw vermogen ligt;
•             Je durft constructieve feedback te geven aan je team en je (andere) collega’s en staat omgekeerd ook open voor de feedback van anderen;
•             Je overziet de grote lijn in de complexiteit van het werk en kunt ontwikkelingen en processen terugbrengen tot de essentie;
•             Je bent flexibel, oplossingsgericht en toekomstgericht;
•             Je laat in je gedrag zien dat je je een zakelijke houding en gevoel voor humor en informele omgang weet te combineren.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 8 jaar met operationeel aansturen van een team bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met operationeel aansturen van een team in het ruimtelijk domein (35 punten);
6. Uiterlijk per 6 mei 2024 beschikbaar voor 32 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsopties (15 punten);
7. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een leidinggevende functie binnen het ruimtelijk domein (van 10 fte +);
3. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende bij een gemeente;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 1 ste gesprekken op woensdag 1 mei van 9.00 tot 11.00 en 14.00 tot 15.30 uur en 2 de gesprekken 6 mei.  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 april 2024. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
- ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.