Bedrijfskundig medewerker financiën en administratie

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 1498
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Uren per week: 30 per week
Tarief: €100 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 10-6-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Voor de duur van 6 maanden zijn we op zoek naar een interim Bedrijfskundig medewerker financiën en administratie. Met het verzamelen, verwerken en analyseren van allerlei (financiële) gegevens zorg je dat de afdelingen Beheer en Programmering en Projectmanagement en Voorbereiding in control zijn én help je collega’s. Zoals bij het opstellen van managementrapportages en het maken van urenbegrotingen. Ook heb je een coachende en adviserende rol. Zo breng je financiële processen in kaart en verbetert deze, breng je in- en uitgaven in kaart en adviseer je over budgetten en oplossings- en sturingsrichtingen. Reken op dynamiek, want er komen allerlei vragen op je af op tactisch en operationeel niveau. Bijvoorbeeld van onze accountants die iets willen controleren. En van collega’s, bijvoorbeeld over het afhandelen van facturen. Daarnaast zijn we begin dit jaar overgestapt op een nieuw financieel systeem met alle uitdagingen van dien.

 • Je bent dé schakel tussen het management, personeelszaken en de afdeling Financiën. Hierdoor heb jij het overzicht en kun je het management adviseren over bijvoorbeeld verbeteringen op bedrijfskundig gebied.
 • Je stelt producten samen in het kader van de gemeentelijke budgetcyclus en voor de planning-en-control cyclus van de afdeling Beheer en Programmering.
 • Je legt proactief verbinding, bijvoorbeeld met projectleiders, om de input (uren, in- en uitgaven) op te halen die je nodig hebt. Maar ook om anderen te informeren, bijvoorbeeld over uiterste facturatiedata.
 • Je stelt opdrachtbrieven op en informeert en adviseert de afdeling en rondom de budget- en kredietbewaking.
 • Je coacht (nieuwe) collega’s door ze mee te nemen in het nieuwe financiële systeem Unit4 ERPx en zorgt ervoor dat de processen daarop worden aangepast en verbeterd.
 • Je kijkt continu hoe we de processen, systemen en managementinformatiestromen kunnen verbeteren, zowel binnen je eigen team als die van de afdelingen Beheer en Programmering en Projectmanagement en Voorbereiding.

Kandidaatomschrijving

Je kunt uit allerlei (soms complexe) gegevens de juiste informatie halen en deze analyseren. Je treedt op als coach, bij voorkeur in het Lean gedachtegoed, bij het verbeteren van processen. Ook kun je zowel mondeling als schriftelijk je boodschap duidelijk overbrengen en leg je makkelijk contact. Je stelt je dienstverlenend op en gaat graag daadkrachtig en proactief aan de slag. Daarnaast werk je nauwkeurig, wat natuurlijk heel belangrijk is in het financiële werkveld. Verder heb je:

 • Hbo-niveau, bijvoorbeeld in de richting bedrijfseconomie, bedrijfskunde of bedrijfsadministratie.
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Kennis van financiële systemen en boekhoudkundige werkwijzen.
 • Kennis van het verbeteren van processen, bij voorkeur Lean.

Eisen

Minimaal opleidingsniveau
Hbo-niveau, richting bedrijfseconomie, bedrijfskunde of bedrijfsadministratie.
Minimale werkervaring
Minimaal vijf jaar relevante werkervaring, waarvan minimaal 2 jaar bij een gemeente.
Minimale kennis
Kennis van financiële systemen en boekhoudkundige werkwijzen.Kennis van procesverbeteringstechnieken zoals Lean.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • Actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • VOG

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Een goed in woord en schrift onderbouwde motivatiebrief met daarin:

- Toelichting relevante werkervaring

- Toelichting kennis financiële systemen

- Toelichting waarom werken voor gemeente ’s-Hertogenbosch

- Toelichting persoonlijkheid
Weging: 25 %


Gewenste kennis
Kennis van Unit4 ERPx en/of een vergelijkbaar ERP-systeem.
Weging: 25 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.
Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 4 juni 2024.