Beleidsadviseur

Logo van veiligheidsregio utrecht met een gestileerd rood en geel schild naast de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 944
Organisatie: Veiligheidsregio Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 28 tot 36 per week
Tarief: €115 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 15-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 29-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de gemeenschappelijke meldkamer Utrecht, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

De directie Bedrijfsvoering en stafafdeling Bestuur & Control zorgen voor een goede ondersteuning van de organisatie en het bestuur. Ons team Bestuurlijke en Juridische zaken van stafafdeling Bestuur & Control is op zoek naar een tijdelijke nieuwe collega:

Opdracht
De Veiligheidsregio Utrecht heeft voor 2024 en verder een nieuwe bestuursagenda vastgesteld. In deze bestuursagenda hebben we uitdagingen en mogelijke oplossingen beschreven. Om deze uitdagingen goed op te pakken, ondergaan we als organisatie de komende jaren een doorontwikkeling. Hierdoor is het takenpakket niet statisch, maar beweeg je mee met wat nodig is.

Het is een functie die meebeweegt in wat de organisatie nodig heeft. Over het algemeen heb je geen langdurige dossiers, maar pak je dossiers op met urgentie vanuit directie of bestuur. De kern van deze dossiers is dat het VRU-breed is, meerdere organisatieonderdelen raakt of bestuurlijke relevant is.

 • Je stelt beleidsdocumenten en adviesnotitie(s) ten behoeve van de (bestuurlijke) besluitvorming; het gaat dan met name om onderwerpen die VRU-brede consequenties hebben of bestuurlijk gevoelig zijn. Denk hierbij aan onderwerpen van de bestuursagenda, zoals netwerkmanagement en bestuurlijk relevante onderwerpen zoals visie op huisvesting;
 • Je adviseert op bestuurlijke onderwerpen (zoals toekomstscenario’s) en neemt deel aan (VRU brede) projecten als (deel) projectleider of als expert vanuit de stafafdeling;
 • Je werkt proactief aan het relatiemanagement met de gemeenten in jouw portefeuille en maakt de vertaling van bestuurlijke ontwikkelingen naar gevolgen voor de gemeenten en andersom;
 • Je helpt daarnaast mee met het versterken van het relatiemanagement met de gemeenten en de doorontwikkeling van de producten die hiervoor worden gebruikt (zoals de gemeentelijke en de bestuurlijke rapportages);
 • Je coördineert, adviseert en werkt mee aan de doorontwikkeling van producten voor de stafafdeling Bestuur en Control;
 • Je ondersteunt de bestuurder in de relatie met de centrale ondernemingsraad.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 29 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Je bent collegiaal en kunt goed samenwerken;
 • Je hebt een hands on mentaliteit;
 • Je bent nieuwsgierig en stelt kritische vragen en werkt vanuit de bedoeling;
 • Je kunt omgaan met veranderingen en stelt je flexibel op;
 • Je hebt gevoel bij politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Je denkt mee en adviseert op bestuurlijk en strategisch niveau, daarbij kun je onafhankelijk denken en zelfstandig opereren;
 • Je bent stressbestendig en kunt omgaan met piekbelasting;
 • Je weet goed overzicht te behouden, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en kernachtig te formuleren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een decentrale overheid (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een samenwerking in een gemeenschappelijke regeling (maak dit aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van 115,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een decentrale overheid;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
werkdagen in overleg

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op donderdag 2 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen;
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.