Projectleider Sociale Project Energiebesparin

Logo van gemeente IJsselstein met een rood en oranje abstract pixelontwerp naast de naam in donkerblauw lettertype.

Aanvraagnummer: 943
Organisatie: Gemeente IJsselstein
Locatie: IJsselstein
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 26-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De gemeente IJsselstein is een stad in het zuidwesten van de provincie Utrecht. De stad telt ruim 33.000 inwoners en heeft een gezellig historisch hart waar de inwoners trots op zijn. De ambtelijke organisatie van de gemeente (GIJS) bestaat uit ruim 250 medewerkers verdeeld over 7 teams. GIJS werkt aan een bloeiend en toekomstbestendig IJsselstein, waar iedereen prettig kan wonen, werken en samenleven. GIJS staat voor betrouwbare dienstverlening, een benaderbare organisatie en heldere communicatie. De ambtenaren werken vanuit drie kernwaarden: vakmanschap, pragmatisch en samenspel. Samen met en voor ‘ons stadje’.

Opdracht
Voor het sociaal programma energiebesparing hebben wij tot eind 2025 de volgende doelstellingen:

Dat er 500 huishoudens uit de doelgroep waarvoor dit programma is gestart zijn bezocht door energiecoaches en/of klussers, en hier kleinere of grotere maatregelen zijn getroffen. En dat minimaal 50% van de grondgebonden woningeigenaren een aanbod heeft gehad voor uitvoering van maatregelen aan de schil (mede onderdeel van de aanpak NIP).

Hiervoor zoeken wij een projectleider die de volgende taken heeft:

  • Programmasturing en verantwoording op de gestelde doelen en behaalde resultaten;
  • coördinatie en begeleiding energiecoaches;
  • versterken van de inzet energieklussers;
  • vergroten bereik van de doelgroep / campagneactiviteiten;
  • organisatorische en backoffice werkzaamheden;
  • overige taken projectcoördinatie.

Competenties

  • Enthousiasmerend, Overtuigend, Initiatiefrijk en lef hebben, Multidisciplinair samenwerken bevorderen en realiseren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen een sociale instelling (ligt dit duidelijk toe in het cv) (30 punten);
6. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (25 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de sociale kaart van de regio Utrecht (ligt dit duidelijk toe) (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het vergoten van het bereik gericht op de doelgroepen doormiddel van online en offline communicatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een sociale instelling (ligt dit duidelijk toe in het cv);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 29 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Gemeente faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.