Gedragswetenschapper

Logo van de gemeente Voorschoten, bestaande uit een rood schild met een kroon en twee lachende gezichten, vergezeld van de tekst "gemeente Voorschoten.

Aanvraagnummer: 942
Organisatie: Gemeente Voorschoten
Locatie: Voorschoten
Uren per week: 12 per week
Tarief: €115 per uur
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 25-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig  in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar gaan we per 1 september als zelfstandige gemeente verder. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur.

Opdracht
De gemeenten Wassenaar en Voorschoten werken sinds 1 september 2021 samen voor het sociaal domein. Dat doen we op grond van de ‘Dienstverleningsovereenkomst maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar’. Dit betekent dat de gemeente Voorschoten ook de sociaaldomeintaken uitvoert voor Wassenaar. Er is besloten bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst te beëindigen. Uitgangspunt daarbij is dat de dienstverlening aan de inwoners onverminderd doorgang vindt. Per 1 mei 2024 is de ontvlechting van de dienstverleningsverleningsovereenkomst technisch afgerond. Om de dienstverlening per 1 mei 2024 te continueren en aansluitend de inrichting en processen duurzaam te borgen binnen de gemeentelijke organisatie, zoekt de gemeente Voorschoten een ervaren Gedragswetenschapper.

Als (senior) gedragswetenschapper zet je jouw kwaliteiten voornamelijk in ter ondersteuning van de Jeugdconsulenten op afdeling uitvoering MO. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak: gevraagd én ongevraagd adviseer jij op de inhoud en de kwaliteit om zo de deskundigheid te bevorderen. Je ondersteunt tijdens de werkbegeleiding/caseloadbespreking bij het analyseren van hun casussen en denkt mee over de vervolgstappen. Tijdens multidisciplinaire overleggen adviseer je de Jeugdconsulenten rondom kernbeslissingen zoals het verlengen of afsluiten van kinderbeschermingsmaatregelen. Vanuit jouw kennis en expertise op het gebied van onder andere ontwikkelingspsychologie, beschermende- en risicofactoren voor het onbedreigd opgroeien van kinderen en opvoeding zet je de Jeugdzorgconsulenten aan het denken over de voor- en nadelen van verschillende opties. Je hebt een integrale blik (verbindt de domeinen school/thuis/vrije tijd) en een scherp oog voor preventie en het vroegtijdig inzetten van het voorveld. Als gedragswetenschapper ondersteun je Jeugdconsulenten zowel individueel als in teamverband. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je leest desgewenst mee met rapportages over de cliënten en verwerkt deze informatie in jouw tips en adviezen. Daarnaast coach je de Jeugdconsulenten ook in hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Je signaleert knelpunten binnen de afdeling en komt met creatieve oplossingen. De werksfeer binnen de Jeugdafdeling is informeel. Er wordt hard gewerkt en collegiale ondersteuning, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, is aanwezig.

Hoofdtaken:
- ontwikkelen van een integrale blik bij de Jeugdconsulenten;
- ondersteunen bij het op- en bijstellen van beschikkingen/beslissingen van de lijn in de hulpverlening en de daarbij behorende rapportages;
- adviseren van Jeugdconsulentenbij het nemen van (kern)beslissingen in multidisciplinair overleg;
- deskundigheidsbevordering van Jeugdconsulenten door middel van het bespreken van casuïstiek;
- inhoudelijk zeer deskundig en ervaring met meervoudige en complexe problematiek;
- leveren van bijdragen aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.

Competenties
Je kan professioneel inspelen op bijzondere of intensieve ondersteuningsvragen;
Je onderhoudt een cyclus in evaluatie en bijstelling van gemaakte afspraken;
Je voert zelfstandig caseloadgesprekken;
Je bent een teamplayer en bent goed in mensen aansturen;
Je kunt het overzicht houden en snel schakelen.

Gunningscriteria
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als gedragswetenschapper binnen het sociaal Domein van een gemeente (25 punten);
6. In het bezit van een actuele SKJ-registratie, benoemd in het cv (15 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als gedragswetenschapper in de afgelopen 7 jaar (60 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device: voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen mobiele telefoon.
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Gedragswetenschapper bij een gemeente;
3. Minimaal een afgeronde WO-opleiding richting psychologie of pedagogiek;
4. Een maximum uurtarief van €115,- exclusief btw, inclusief woon-werkverkeer en fee Flextender;

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op maandag 29 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 25 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.