Beleidsmedewerker Economie

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 2050
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker-Nootdorp
Uren per week: 24 tot 32 per week
Tarief: €115 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 18-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie


De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Je komt te werken bij de afdeling Beleid. In deze afdeling wordt al het gemeentelijk beleid gemaakt. Daarnaast werken we mee aan de doorvertaling en soms ook aan de uitvoering. Voor het bestuur, het management en de medewerkers van de gemeentelijke organisatie is de afdeling Beleid een spin in het web. Het team is Ruimtelijk Beleid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorvertaling van al het ruimtelijk beleid dat in Pijnacker-Nootdorp wordt gemaakt. Dat betekent dat je zowel met het bestuur als met de collega’s van de uitvoerende afdelingen werkt


Opdracht


Je neemt de taken van de beleidsadviseur Economie waar. Dat betekent dat je werkzaamheden bestaan uit;

 • Deelname aan het ambtelijk overleg Economisch Vestigingsklimaat in de MRDH;
 • Voorbereiding van het bestuurlijk overleg Economisch Vestigingsklimaat in de MRDH;
 • Deelname aan diverse werkgroepen bij de MRDH;
 • Aanspreekpunt voor de accountmanagers van de gemeente voor vragen op het gebied van Economisch beleid;
 • Bijwonen van het werkoverleg van de accountmanagers;
 • Voorbereiden en bijwonen van het tweewekelijks afstemmingsoverleg en bestuurlijk overleg Economie;
 • Aanspreekpunt voor de (externe) centrummanagers;
 • Uitvoering en evaluatie van de Economische visie Pijnacker-Nootdorp;
 • Voorbereiding van het omgevingsprogramma Economisch vestigingsklimaat dat in 2025 zal starten;
 • Mede organiseren van een economische conferentie in november 2024;
 • Uitvoeren van een peiling ondernemersklimaat;
 • Adviseren over het economisch aspect bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.


Vereisten / knock-outcriteria


1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Economie binnen een gemeentelijke organisatie;
5. Beschikbaar per 1 juli 2024 voor minimaal 24 uur per week;
6. Een maximaal uurtarief van €115,- exclusief btw en inclusief reiskosten en Flextender fee;


Gunningscriteria (weging)


7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en evalueren van beleid, benoem hiervan een voorbeeld in het CV (25 punten).
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Economie binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen. (Benoem hiervan een voorbeeld in het cv) (25 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met economisch beleid in de MRDH (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.


Functieschaal


Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals


1


CV-eisen


Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op week 26. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.