Teamleider vergunningen & bijzondere wetten

Logo van de gemeente Veere, met gestileerde verticale lijnen die lijken op een hek of bouwwerk tegen een gradiëntblauwe en groene achtergrond, met de woorden "Gemeente Veere" weergegeven.

Aanvraagnummer: 2051
Organisatie: Gemeente Veere
Locatie: Veere
Uren per week: 28 tot 32 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Zeeland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 18-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie Gemeente Veere

Onze organisatie telt ongeveer 280 medewerkers. Deze medewerkers zijn verdeeld over zes afdelingen; Bedrijfsvoering, Openbare Ruimte, Dienstverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Programma’s & Projecten. Je toekomstige collega’s ervaren korte lijnen binnen de gemeente Veere, een informele werksfeer, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en uitdaging in hun functie.


Opdracht

Jouw team bestaat uit vakspecialisten die omgevingsvergunningen, vergunningen op het gebied van APV- en bijzondere wetten en mutaties en registraties in de BAG verwerken. Je geeft dagelijkse sturing, bent inhoudelijk aanspreekpunt en coacht medewerkers bij de uitoefening van hun taken. Je bent verantwoordelijk voor de personele zorg van het team zoals het zijn van coach, spiegel en sparringpartner voor de medewerkers. Je stelt resultaatgerichte afspraken en beoordelingen op met medewerkers waarbij je competenties van medewerkers verder ontwikkelt en optimaal benut. Ook voer je de beoordelings-, ziekteverzuim- en re-integratiegesprekken.

Naast de dagelijkse gang van zaken en personele zorg ben je verantwoordelijk voor:

  • onderkennen van ingrijpende veranderingen en ontwikkelingen die zich (gaan) voordoen in de maatschappij/samenleving en de interne organisatie;
  • inventariseren van de vraag naar gewenste (nieuwe of veranderende) dienstverlening en bewaken van de voortgang en kwaliteit van de geleverde dienstverlening;
  • onderhouden van een goede relatie met beleidsafdelingen en externe samenwerkingspartners;
  • toezien op de uitvoering van het vastgestelde beleidsprogramma;
  • gebruik maken van planning-, analyse-, besturing- en evaluatiesystemen voor alle activiteiten en processen binnen de aan het team toevertrouwde taken;
  • waar nodig behandel je zelf complexe omgevingsvergunning aanvragen en ben je sparringpartner op vak inhoud voor je team.

In afstemming met, of namens het afdelingshoofd:

  • optreden als plaatsvervangend afdelingshoofd bij afwezigheid en eventueel deelnemen aan managementteamvergaderingen en/of managementdagen;
  • beslissen over de aanwending van financiële en personele middelen binnen de toegewezen budgetten en mandaten;
  • bijdrage leveren aan management- en verantwoordingsinformatie (inclusief het managen van dataverkeer).
  • Jij voegt waarde toe aan de organisatie doordat je mede-eindverantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van de dienstverlening, de organisatie, inzet en beheer van middelen en het boeken van resultaten.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider;
3. Aantoonbare kennis/ervaring met een of meerdere onderwerpen in het vakgebied zoals Omgevingswet, de WABO, APV bijzondere wetten of BAG;
4. Aantoonbare werkervaring als teamleider bij een gemeentelijke instelling;


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teamleider (50 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider bij een gemeente (40 punten);
7. Deta-Vast- Kandidaat is bereid om na 936 gewerkte uren, na overleg en wederzijds goed vinden, kostenloos in dienst te treden bij de gemeente Veere (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Referenties nader te bepalen.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 25 juni 2024, tussen 12:00 uur en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op XX XX XXXXX 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.