Beleidsmedewerker planeconomie – grondzaken – contracten

Logo van Gemeente Waalwijk met gestileerde blauwe en groene tekst en een afbeelding die lijkt op een W in blauwe en paarse kleuren.

Aanvraagnummer: 1790
Organisatie: Gemeente Waalwijk
Locatie: Gemeente Waalwijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €130 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 24-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 13-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

De gemeente Waalwijk heeft ambitieuze plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. Ze streven naar het creëren van een duurzame en leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties. Dit omvat het ontwikkelen van aantrekkelijke woonwijken met diverse woningtypen en voorzieningen. De gemeente streeft naar een evenwicht tussen wonen, werken en recreëren om een gezonde leefomgeving te waarborgen. Innovatie staat hoog in het vaandel, met plannen voor slimme stadsontwikkeling en gebruik van nieuwe technologieën. De gemeente Waalwijk heeft tevens plannen voor de uitbreiding van haar bedrijventerreinen met focus op grootschalige logistieke activiteiten, dit met het oog op het versterken en behouden van haar positie als logistieke hotspot in de regio.

Dit alles vraagt ook om de infrastructuur en de bereikbaarheid te verbeteren en te vergroten en de verkeersstromen te optimaliseren. Daarnaast wordt ook ingezet op het behouden en versterken van het historische karakter van de stad, met oog voor erfgoedbehoud. De bevordering van economische groei en werkgelegenheid is een integraal onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Participatie van burgers en stakeholders is cruciaal, met ruimte voor inspraak en betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen. Tot slot streeft de gemeente naar een gezonde balans tussen verdichting van de stad en het behoud van groene ruimtes en natuurlijke landschappen.


Als tijdelijk beleidsmedewerker planeconomie/ grondzaken en contracten bij gemeente Waalwijk mag je hier een bijdrage aanleveren.

Als beleidsmedewerker planeconomie/ grondzaken en contracten bij gemeente Waalwijk maak je deel uit van ons team Ruimte, Economie en Werk.


WAT GA JE DOEN

 • Je brengt juridisch advies uit op het gebied van grondzaken.
 • Je voert onderhandelingen, stelt overeenkomsten op en zorgt voor juridisch correcte en volledige toetsing van documenten.
 • Je zorgt voor de afwikkeling van (verjaring)verzoeken en het geven van voorlichting over bouwkaveluitgifte aan particulieren en bedrijven;
 • Je denkt mee in de financiële mogelijkheden van plannen. Door jouw scenarioberekeningen en grondexploitaties worden risico’s en kansen inzichtelijk.
 • Je actualiseert aan-, verkoop- en erfpachtvoorwaarden;
 • Je adviseert op het gebied van planeconomie en grondbeleid;
 • Je beoordeelt taxatierapporten;
 • Je geeft uitvoering aan de Wet Voorkeursrecht Gemeenten
 • Je verzorgt college- en raadsadviezen.
 • Je behandeld van bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordigd de gemeente bij gerechtelijke instanties in onteigeningsprocedures.

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau en kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de grondexploitatiewet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;
 • Je hebt ruime gemeentelijke ervaring in het aan- en verkopen van een vastgoed en gronden voor een gemeente;
 • Je hebt ervaring met taxeren en onderhandelen;
 • Je bent als medewerker verbonden aan een bureau dat de overheid adviseert in de aan- en verkoop van gronden en vastgoed, je kunt hier terug vallen op ontbrekende expertise;
 • Je bent commercieel en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je beschikt over het vermogen om jouw standpunten helder te beargumenteren en draagvlak te creëren;
 • Daarnaast heb je open en toegankelijke persoonlijkheid met een actieve en klantgerichte instelling.
 • Tot slot je bent bekend met de lokale onroerendgoedmarkt

Competenties:

Je bent flexibel, open en transparant. We maken in het team samen afspraken over waar en wanneer je werkt. En je neemt je verantwoordelijkheid bij de vrijheid die je krijgt. Ideeën en initiatieven die je tegenkomt grijp je aan. Daarbij let je altijd op het belang voor onze organisatie en onze inwoners.


Eisen

Werk- en denkniveau en kennis
Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau en kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de grondexploitatiewet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Toon dit duidelijk aan met het CV.
Werkervaring
Je hebt recente meerjarige gemeentelijke ervaring in het aan- en verkopen van een vastgoed en gronden voor een gemeente. Toon dit duidelijk aan met het CV.
Verbonden aan bureau
Je bent als medewerker verbonden aan een bureau dat de overheid adviseert in de aan- en verkoop van gronden en vastgoed, je kunt hier terug vallen op ontbrekende expertise.
Referentie vereist

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Werkervaring
Je hebt ruime relevante ervaring met taxeren en onderhandelen.
Weging: 25 %


Bekend met de regio
Het is een pré wanneer je bekend bent met de lokale onroerendgoedmarkt.
Weging: 15 %


Inzetbaarheid
Je bent vanaf de start van deze opdracht voor minimaal 32 uur per week inzetbaar. Je werkt minimaal 3 vaste dagen op kantoor en 1 vaste dag thuis.
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview toetsen we op werkervaring, kennis en de gewenste competenties.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De interviews worden gepland in overleg ZSM na de sluitingsdatum van indienen offertes.