Beleidsmedewerker RO

Rode banner met witte typografie met daarop "land van cuijk" onder een abstract logo bestaande uit een horizontale lijn en een gebogen lijn die een gezicht vormt.

Aanvraagnummer: 805
Organisatie: Gemeente Land van Cuijk
Locatie: Cuijk
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 31-7-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 6 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Taken:

Opstellen, actualiseren en wijzigen van complexe bestemmings-(omgevings)plannen, waaronder postzegelplannen. Behandeling van complexe principeverzoeken. Schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en op basis daarvan beleid opstellen. Zorgdragen voor registraties. Opstellen prognoses en monitoren. Organiseren inspraakbijeenkomsten met initiatiefnemers.

Weging prijsdeel: 25 %

Kennis en ervaring van het grondgebied van de gemeente

Weging: 50 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Passendheid binnen organisatie en team
Weging: 25 %
Nader te bepalen.