Communicatie- en participatieadviseur

Logo van de gemeente Overbetuwe, met de gestileerde tekst "gemeente Overbetuwe" in paars en een blauw abstract vleugelachtig ontwerp.

Aanvraagnummer: 1164
Organisatie: Gemeente Overbetuwe
Locatie: Gemeente Overbetuwe
Uren per week: 24
Tarief: €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 15-6-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Beschikbaarheid

De kandidaat is beschikbaar binnen de aangegeven start en einddatum. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Gunningscriteria

Sorteer op kwaliteit (dan prijs)

De kwaliteitsscore komt tot stand door de optelsom van het behaalde percentage op de beschreven wens(en).

Op basis van kwaliteit wordt de top van kandidaten samengesteld en uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

Gunningscriteria Kwaliteit

100 %
Het beoordelingsteam beoordeelt de mate waarop de CV van de kandidaat aansluit bij de beschrijving van het functieprofiel: - Het CV sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (100%) - Het CV sluit goed aan bij onze uitvraag (50%) - Het CV sluit voldoende aan bij onze uitvraag (0%)

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 105,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

  • Je hebt overtuigingskracht en weet op het juiste moment mee te bewegen en tegen te spreken;
  • Je bent initiatiefrijk, resultaatgericht en betrekt de actualiteit op je werk en adviezen;
  • Je hebt een scherp oog voor beeldvorming en een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne;
  • Je bent een stevige persoonlijkheid die energie krijgt van samenwerken aan oplossingen.

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld.

Interviewfase

Toelichting methodiek

  1. De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat de gemeente voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure.
  2. Uitsluitend de kandidaat/kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes zich in de top rangorde plaatsen, kunnen worden uitgenodigd voor een interview.
  3. In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan dit tot uitsluiting leiden.