Kwartiermaker samenwerking sportbeleid en beheer sportaccommodaties

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 1165
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 24-36 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: Tot en met 31 december 2024
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 21-5-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht

Uitvoering geven aan de reeds gemaakte analyse en het opgestelde implementatieplan. Je hebt hier als kwartiermaker een sturende rol in. De voortgang van alles dat op dit gebied speelt breng je in overleg met de opdrachtgever terug naar de stuurgroep.

Specifiek houd je je in de opdracht ook bezig met:

  • Het uitplaatsen van tennisvereniging Nieuwe Sloot, squash;
  • Alternatief voor indoor tennis;
  • Het opstellen van het sportaccommodatiebeleid;
  • En ondersteuning bij lopende zaken.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwartiermaker/proces- of programmamanager;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van samenwerking tussen overheid en sportverenigingen;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente of provincie;
4. Een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;
5. Uiterlijk beschikbaar per 21 mei 2024.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

6. Uurtarief maximaal € 125,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (25 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker, procesmanager, programmamanager e/o lijnmanager op het gebied van samenwerking tussen overheid en sportverenigingen (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met strategische advisering binnen het openbaar bestuur (geef dit duidelijk aan in het cv) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken in mogelijk)

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 15 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).