Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Coördinator WMO

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 1245
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 32 per week
Tarief: €104,65 per uur
Duur van de opdracht: 5 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht


Als Coördinator van team Wmo:
- Als coördinator ben je de verbinder tussen het management, beleid en de uitvoering. Je hebt een adviseerde en ondersteunende rol richting de teammanager.
- Je bent, binnen de gestelde kaders, verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden in het team. Je speelt een cruciale rol in het optimaal inzetten van de aanwezige kwaliteiten en middelen. Je monitort hierbij de resultaten.
- Je bevordert de samenwerking binnen en buiten ons team. Hiervoor organiseer je essentiële overleggen en bijeenkomsten.
- Je onderneemt initiatieven waardoor vernieuwing en verbetering van de werkzaamheden binnen het team gerealiseerd worden. Dit alles doe je door in verbinding te blijven met jouw team, met collega’s van andere teams en met onze samenwerkingspartners. Daarnaast blijf je er voortdurend van doordrongen voor wie we ons werk doen: de inwoners van onze gemeente!
- De uitdaging voor de komende periode is de het zoveel mogelijk terug te dringen en voorkomen van wachtlijsten.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Monitoren van de voortgang van het werk van de medewerkers van het team en sturen op doorlooptijden;
 • Bevorderen van een positieve en productieve werkomgeving door interne en externe samenwerking te stimuleren.
 • In afstemming met de teammanager zorgdragen voor een effectieve afstemming met andere teams binnen de organisatie en samenwerkingspartners.
 • Ondersteunen en adviseren van de teammanager op gebieden zoals kwaliteit, efficiëntie en proces- en teamontwikkeling.
 • Monitoren van (project)resultaten en regelmatig coachende werkloadgesprekken voeren met medewerkers om prestaties te bespreken en te verbeteren.
 • Organiseren en leiden van team- en clusteroverleggen, waarbij je een platform biedt voor het delen van ideeën en feedback.
 • Actief bijdragen aan het identificeren van procesverbeteringen en het implementeren van best practices.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van het sociaal domein;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling;
4. Aantoonbare werkervaring met het coachen, ondersteunen en begeleiden van Wmo medewerkers;
5. Aantoonbare werkervaring als coördinator binnen de Wmo bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)

6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als senior WMO consulent binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op het gebied van WMO (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de rol van Coördinator met het coachen, ondersteunen en begeleiden van Wmo medewerkers (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Suite-SD en Corsa (15 punten);
10. In het bezit van Lean Green belt, certificaat (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal


Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 21 van 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
 • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 16 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.