Scrum Master

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1244
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 32-40
Tarief: €90,00 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 03-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Voor de OBO Kadaster zijn wij op zoek naar een enthousiaste Scrum Master, ter versterking van het DSO Viewer team.
Met de Omgevingswet heeft de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd, zodat het bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. Aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden kunnen bij één loket snel zien snel wat er mag of mogelijk is in de leefomgeving, Bij hetzelfde loket kunnen meteen vergunningen worden aangevraagd. De DSO Viewers is de interactieve kaartcomponent in het DSO Omgevingsloket, waar gebruikers kunnen opzoeken welke omgevingsplannen gelden op een bepaalde locatie. Deze plannen zijn te bekijken in samenhang met de omgevingsplannen die in voorbereiding zijn en die in de nabije toekomst gaan gelden. Ook is het mogelijk om plannen te bekijken die in het verleden geldig waren. De informatie wordt opgehaald uit twee backend applicaties, OZON en Informatiehuis Ruimte (IHR). OZON valideert, registreert en ontsluit de DSO omgevingsplannen. IHR transformeert de bestemmingsplannen van de oude ruimtelijke wetgeving uit Ruimtelijkeplannen.nl, die in een overgangsperiode nog van toepassing blijft. De DSO viewers worden beheerd en ontwikkeld door het Kadaster . Het Kadaster is hierbij ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV. De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. Opdrachtomschrijving
Je komt terecht in een team en organisatie die ervaren zijn in Scrum, Agile en SAFe. Als Scrum Master ondersteun je de ontwikkelaars en de PO van het DSO Viewer team. Je helpt het team met het verhogen van betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Je hebt hierbij een scherp oog voor de ontwikkelcapaciteit en de velocity ten opzichte van de planning.
Daarnaast organiseer en faciliteer je de nodige Scrum events en aanverwante tooling. Je zit de scrum-events voor, zorgt ervoor dat het voor de teamleden soepel verlopende sessies zijn. Je bent een verbindende factor binnen het team en hebt oog voor de teamleden, je kunt goed luisteren en bent omgevingssensitief. Jij voelt je verantwoordelijk voor de prestaties van het team en wilt er samen een succes van maken. Daarnaast heb je nauw contact met de andere Scrum Masters en PO’s, in DSO-verband in het algemeen en binnen de Kadaster OBO in bijzonder. Je hebt aandacht voor de samenwerking met andere teams. En je kan goed overweg in een politiek gevoelige omgeving. Het DSO Viewer team bestaat uit 8 frontend ontwikkelaars, 2 UX designers en drie test engineers. Ze worden ondersteund door een informatieanalist, een integratiespecialist en een software architect. Belangrijkste technieken, methoden en tools
 • Agile/Scrum;
 • SAFe scaled Agile; Jira; Miro; MS Excel; MS Teams; Slack.

  Verantwoordelijkheden

  De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Teams ondersteunen met sturen op betrouwbaarheid en voorspelbaarheid;
 • Scrum events boeiend maken; De teams verbinden, zowel onderling, als met teams van gerelateerde diensten; De teams vertegenwoordigen bij DSO SAFe Agile evenementen (bv. Scrum of Scrums).
  Taken
 • Scrum teams ondersteunen
 • Voor de teams scrum events organiseren en leiden; (Laten) Wegnemen van impediments; Zorgen dat de teams efficiënt werken en zich blijven verbeteren; Het aanspreekpunt zijn voor de Product Owner en teams; Ondersteunen en adviseren van de Product Owner (backlog management, refinement, product planning); Effectief inzetten van hulpmiddelen en tooling.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf 03-06-2024 tot en met 31-05-2025 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

  Overige eisen

  Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
  U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Verzoek om het cv in PDF formaat aan te leveren. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.
  Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
  Minimaal HBO werk- en denk niveau.
  Minimaal 3 jaar ervaring als Scrum Master.
  Bij minimaal 3 organisaties actief geweest in software ontwikkeling.
  Minimaal 1 jaar ervaring met werken in ketens in een SAFe / Agile omgeving
  PSM II of vergelijkbaar Agile certificaat is een pré
  Ervaring in grote overheidsprojecten met politieke gevoeligheid is een pré.
  Taalniveau Nederlands minimaal B2.
  Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Teamspeler en verbinder; • Sterke communicatieve vaardigheden; • Kandidaat heeft gevraagde kennis en ervaring opgedaan binnen IT software ontwikkeling; • Is flexibel en transparant in zijn werk; • Is een stevige persoonlijkheid in het beslechten van discussies; • Gaat moeilijke gesprekken aan, en gaat ze niet uit de weg; • Pikt non-verbale communicatie moeiteloos op; • Is organisatiesensitief in complexe ketens; • Weet om te gaan met afhankelijkheden binnen deze complexe ketens.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 25 %
  Gewicht van kwaliteit : 75 %

  Uitleg gunningscriteria
  Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

  De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

  Score Beoordeling
  0 Geen antwoord/invulling
  Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

  1 Onvoldoende
  Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

  2 Matig
  Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

  3 Voldoende
  Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

  4 Goed
  Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

  5 Uitstekend
  Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

  De EMVI komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.

  Gunningscriteria Kwaliteit

  25 %
  U geeft een beschrijving van een specifieke casus hoe u de efficiëntie van een scrum team naar een hoger niveau heeft weten te tillen. (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van ervaring en aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.
  25 %
  U beschrijft uw ervaring als Scrum Master in software ontwikkelteams (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van ervaring en aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.
  25 %
  U geeft een beschrijving van uw ervaring met het vertegenwoordigen van (meerdere) teams in een SAFe / Agile omgeving, welke uitdagingen u daarbij tegenkomt en hoe u dergelijke situaties aanpakt (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van ervaring en aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.
  25 %
  U toont aan hoe uw expertise en competenties een meerwaarde zal leveren voor het team. (max. 300 woorden zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

  Gunningscriterium Prijs

  Maximaal: € 90,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.

  Interviewfase

  Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

  Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

  De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 27 mei 2024 in Apeldoorn.

  Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.