H-manager (eenheid Stimulus)

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 1583
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: Provincie Noord-Brabant
Uren per week: 24 per week
Tarief: €115 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 17-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 5 maanden
Sluitingsdatum: 27-05-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Voor de eenheid Stimulus zijn wij op zoek naar een H-manager.

Wat doet een H-manager?

In je rol als H-manager geef je hiërarchisch leiding aan een eenheid en vervul je de HRM-taken die behoren bij in, door, en uitstroom van medewerkers. Zo begeleid en faciliteer je de medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken en benutten van hun talenten. Ook voer je met hen het gesprekken over hun duurzame inzetbaarheid. Daarbij gebruik je je kennis over wat er in de toekomst in de organisatie nodig is en vertaal je dit voor en met je medewerkers naar: “wat betekent dit voor jouw functie en competentie ontwikkeling”. Je hebt de verantwoordelijkheid voor de functionele ontwikkeling van je medewerkers (kennisontwikkeling, rol & gedrag en werkmethodes = F-sturing).

Je werkt nauw samen met de programmamanager en teamleiders aan organisatie- en teamontwikkeling. Je stuurt en coacht je medewerkers en zorgt ervoor dat je medewerkers, nu en in de toekomst, goed zijn toegerust voor het realiseren van hun opdrachten.

Wat ga jij doen?

Als H-manager van eenheid Stimulus ben je verantwoordelijk voor een eenheid van plm 30 vaste medewerkers en even grote groep flexibele schil en voer je regie op in, door, en uitstroom van medewerkers.

Je begeleid en biedt ruimte aan jouw medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken en benutten van hun talenten. Je voert met hen het gesprek over hun duurzame inzetbaarheid, zodat ze ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om te denken in functionele mogelijkheden. Daarbij gebruik je je kennis over wat er nu en in de toekomst in de organisatie nodig is en vertaal je dit voor en met je medewerkers naar: “Wat betekent dit voor jouw functie en competentie ontwikkeling”. Talentontwikkeling en functionele groei gaan hand in hand en daarom heb je ook de verantwoordelijkheid voor de F sturing die staat voor kennisontwikkeling, rol & gedrag en werkmethodes .

Jouw werkzaamheden bestaan hiernaast onder andere uit:

 • Strategische personeelsplanning;
 • Het voeren van ontwikkelgesprekken met medewerkers binnen jouw eenheid;
 • Frequent overleg met programmamanager e/o opdrachtnemers over bijvoorbeeld programmasturing en teamontwikkeling;
 • Frequent overleg met jouw P&O adviseur;
 • Het voeren van sollicitatie- en selectiegesprekken;
 • Verzuimpreventie en -begeleiding van medewerkers.


HOF principe

Om meer focus te hebben op onze opgaven en op onze professionals, is binnen onze organisatie gekozen om te werken volgens het HOF-principe. Vanuit dit principe wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke sturing op opgaven door Programmamanagers enerzijds en hiërarchische sturing door H-managers anderzijds. Als H-manager ben je verantwoordelijk voor het leveren van het menselijk kapitaal aan de programma’s. Je draagt zorg voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers.


Met wie werk je samen?

De uitvoering van diverse Europese en landelijke programma’s is ondergebracht bij Stimulus Programmamanagement, gevestigd in Eindhoven. Dit gaat jouw uitvalsbasis worden. Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant en bestaat uit een jong, snelgroeiend team van inmiddels meer dan 60 collega’s. De mensen werkzaam voor het programma Stimulus vallen onder de eenheid Stimulus. Voor nadere informatie over Stimulus Programmamanagement en een gedetailleerde beschrijving van de diverse programma’s zie: www.stimulus.nl .

Stimulus maakt onderdeel uit van het Programma Slimme Participaties en Financieringen. Naast dat je betrokken bent bij Stimulus in Eindhoven werk je nauw samen met de H-manager en Programmamanager van het programma Slimme Participaties en Financieringen.


Kandidaatomschrijving

We zoeken een ervaren manager.

Iemand die beschikt over ruime ervaring als leidinggevende van veelal hoger opgeleide professionals, je hebt veel kennis en ervaring met instroom, doorstroom en uitstroomprocessen, je hebt ruime kennis en ervaring met organisatie- en teamontwikkeling binnen grote organisaties. Op je CV staan zowel werkgevers binnen de overheid als ook in het bedrijfsleven. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. WO-denk en werkniveau. Je bent mensgericht, proactief en resultaatgericht, je kunt uitstekend organiseren, prioriteren en je bent stressbestendig.


Eisen

Opleidingsachtergrond
Kandidaat beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau opgedaan door opleiding en ervaring. Dit blijkt uit CV.
Werkervaring
Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring als hiërarchisch leidinggevende van hoger opgeleide professionals. Dit blijkt uit het CV.
Werkervaring
Kandidaat heeft ervaring met het werken in organisatieconcepten zoals het HOF-model. Dit blijkt uit CV.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Opleiding
Kandidaat beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau opgedaan door opleiding en ervaring. Dit blijkt uit CV.
 • Voldoet aan de eis (15 %)
 • Voldoet niet aan de eis (1 %)
Weging: 15 %


Werkervaring
Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring als hiërarchisch leidinggevende van hoger opgeleide professionals. Dit blijkt uit het CV.
 • > 10 jaar ervaring (25 %)
 • 6-10 jaar ervaring (18 %)
 • 1-5 jaar ervaring (8 %)
 • <1 jaar ervaring (1 %)
Weging: 25 %


Werkervaring
Kandidaat heeft ervaring met het werken in organisatieconcepten zoals het HOF-model. Dit blijkt uit CV.
 • > 5 jaar ervaring (20 %)
 • 3-5 jaar ervaring (12 %)
 • 1-2 jaar ervaring (5 %)
 • <1 jaar ervaring (1 %)
Weging: 20 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:


1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.

2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.

3) Competenties zoals verbindend, proactief, resultaatgericht, vernieuwend, organisatievermogen en stressbestendig: maximaal 10 punten.


Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.


We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.


Weging: 25 %

Interviewplanning

We streven er naar de gesprekken te houden op 3 en/of 4 juni 2024