Veelzijdige Projectleider

Logo van gemeente eemsdelta met drie golvende lijnen in blauw en groen boven de rode tekst "gemeente eemsdelta.

Aanvraagnummer: 1584
Organisatie: Gemeente Eemsdelta
Locatie: Gemeente Eemsdelta
Uren per week: 24 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Groningen
Startdatum: 9-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 05-06-2024 13:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dicht bij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Opdrachtomschrijving
Algemene informatie
Als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning staat de gemeente Eemsdelta voor een omvangrijke versterkingsopgave. Het programma Aardbevingen de Baas dat hiervoor is opgezet, is een programma met impact, waar diverse opgaven een rol spelen. Het programma houdt zich vanuit de gemeentelijke rol o.a. bezig met (nieuw)bouw en versterking, schade door gaswinning en de sociaal-maatschappelijke gevolgen, maar ook met het Nationaal Programma Groningen. In dit kader is het programma opgedeeld in meerdere programmalijnen en projecten die elk hun eigen kenmerken, opgaven en dynamiek kennen.

Opdracht
Samen met je projectregisseur en collega projectleiders ben je verantwoordelijk voor de integrale uitvoering van het meerjarenprogramma (Aardbevingen de Baas). In samenspraak met de gemeentelijke collega's en de Nationaal Coördinator Groningen initieer en organiseer je deelprojecten en begeleid je de betreffende projectgroepen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ontwikkeling van een project en legt verantwoording af binnen de gestelde kaders aan de betreffende projectregisseur (m.b.t. planning, geld, risico’s, informatie en kwaliteit).

Je houdt rekening met beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, juridisch, fiscaal en bestuurskundige zaken, vanuit het gezichtspunt van kwaliteit, transparantie, compliance, control en organisatiekunde en stelt hiervoor rapporten en adviezen op. Je bent, in voorkomende gevallen, verantwoordelijk voor een deugdelijke (Europese) aanbesteding, gunning en uitvoering van werk. Je draagt zorg voor de realisatie, waarbij rekening gehouden moet worden met de consequenties van de overeenkomsten, het programma van eisen en wensen, wet- en regelgeving, en het publieke karakter wonen of inrichting openbare ruimte. Je speelt een belangrijke rol in de samenwerking en contacten met de inwoners.

In deze functie werk je in een project- c.q. gebiedsteam binnen het programma. Daarnaast ga je vooral veel samenwerken met de (beleid)medewerkers in de lijnafdelingen. Zij hebben, elk vanuit hun eigen expertise, een belangrijke rol in de uitvoering van het meerjarenprogramma. Daarnaast bouw je een stevige en proactieve samenwerking op met de projectleiders van de Nationaal Coördinator Groningen.


Kandidaatomschrijving

  • Afgeronde HBO+/ WO-opleiding
  • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider in projecten, bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie
  • Aantoonbare kennis en werkervaring binnen het gebied en de partijen die hierin een rol vervullen
  • Kennis van proces- en omgevingsmanagement
  • Bestuurlijke en omgevingssensitiviteit en je hebt aantoonbare en relevante ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie
  • Wij verwachten dat je goed kan samenwerken en coördineren, maar je bent ook besluitvaardig. Je bezit veel doorzettingsvermogen en voelt je betrokken bij de problematiek van de gaswinning. Je kunt je inleven in de inwoners en samen met hen werken aan passende oplossingen
  • Flexibele en doortastende werkhouding waarbij je samenwerken ziet als een kans om resultaten te behalen
  • Bereidheid om regelmatig in de avonden bijeenkomsten bij te wonen

Eisen

Afgeronde HBO opleiding
Aantoonbaar relevante en afgeronde HBO opleiding
Minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring als projectleider (binnen een gemeente)
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider (bij voorkeur binnen een gemeente)

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als projectleider (binnen een gemeente).


Weging: 25 %


Ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie
Op CV aantoonbare kennis en ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie
Weging: 20 %


Kennis van proces- en omgevingsmanagement, daarnaast ook de beschikking over bestuurlijke en omgevingssensitiviteit
Op CV aantoonbare kennis van proces- en omgevingsmanagement, daarnaast ook de beschikking over bestuurlijke en omgevingssensitiviteit
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.


Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken staan gepland op vrijdag 7 juni 2024 (tussen 9:00 – 12:00 uur)