Implementatiemanager Financiën & Bedrijfsvoering

Logo van belcombinatie, met de letters "bel" in rood en blauw binnen een grijze rechthoekige rand met daaronder het woord "combinatie".

Aanvraagnummer: 1109
Organisatie: BEL Combinatie
Locatie: Eemnes
Uren per week: 24 per week
Tarief: €140 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Recent is een organisatieplan opgesteld voor het team Control & Financiën, waarbij de taken en rollen van de medewerkers opnieuw is bekeken en vormgegeven. Dit plan is vastgesteld en moet worden geïmplementeerd. De implementatiemanager zorgt ervoor dat het team gaan werken volgens de vastgestelde taken en rollen. De medewerkers moeten daarin goed aangestuurd en gecoacht worden, zodat zij zich de nieuwe manier van werken eigen kunnen maken. Van de implementatiemanager vraagt dit daadkracht, een duidelijke aansturing en een hands-on mentaliteit. Je neemt de medewerkers mee in de nieuwe manier van werken, geeft het goede voorbeeld, helpt ze in de praktijk en stuurt bij waar dat nodig is.

Daarnaast geef je uitvoering aan de opgestelde verbeteragenda, om zo te komen tot een verbeterde P&C cyclus voor zowel de BEL Combinatie als de BEL-gemeenten.

Je opereert hierin als de rechterhand van de teamleider Control & Financiën. Hij is eindverantwoordelijk voor de resultaten van het team, maar als implementatiemanager heb je wel zelfstandig mandaat om noodzakelijke beslissingen te nemen en medewerkers in hiërarchische zin aan te sturen, om tot het gewenste resultaat te komen.

Het is van belang dat je inzicht hebt in – en gevoel hebt bij het politieke krachtenveld van niet één, maar drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in een financiële en/of economische richting (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwartiermaker/verandermanager bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling (30 punten);|
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke P&C in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van én werkervaring met de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en gemeentewet e.d. (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met SAP (CiVision Middelen) en/of LIAS (5 punten);
9. Een maximumuurtarief van € 140,- euro exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Kwartiermaker / Verandermanager / Planning & Control;
3. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met de P&C cyclus binnen een gemeente en/of gemeenschappelijke regeling.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 14 mei 2024 tussen 11.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.