Interim Manager Bedrijfsvoering

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 1357
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Waar ga je werken?

De Afvalstoffendienst, onderdeel van de sector Stadsbeheer verzorgt de afvalinzameling in de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten. Dit omvat dienstverlening voor ruim 150.000 huishoudens. We exploiteren en beheren twee milieustations . Daarnaast verzorgen we de afvalinzameling bij circa 3.000 bedrijven en instellingen. Wij zijn trots op ons werk en op de resultaten die we boeken. Als uitvoerende afdeling staan we volop in de belangstelling bij bestuur en inwoners. Door ons werk en directe contacten met inwoners, ondernemers en tal van organisaties zijn wij de extra oren en ogen van de gemeente. We zijn zichtbaar en benaderbaar, we zoeken naar oplossingen (maatwerk) en we zijn gericht op samenwerking, zowel binnen de afdeling als daarbuiten.

De A fvalstoffendienst kent 4 onderdelen met ieder een eigen manager; Inzameling, Klein G evaarlijk A fval (KGA), Bedrijfsvoering en Locatie en Techniek. Als Manager Bedrijfsvoering ben jij verantwoordelijk voor het onderdeel bedrijfsvoering en ondersteuning binnen de Afvalstoffendienst. De huidige omvang van het bureau is op dit moment 34 medewerkers, verdeeld in verschillende teams met (financieel) administratief medewerkers, communicatieadviseurs, projectleiders, commercieel adviseurs en medewerkers klantenservice. De opzet van het Bedrijfsbureau zal de komende tijd een transformatie doormaken, waarbij aandacht voor de medewerkers voorop staat. Meerdere ondersteunende activiteiten worden toegevoegd, zoals contract- en assetmanagement.

Wat ga je doen?

Als Manager Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor het op inspirerende en verbindende wijze aansturen van de diverse teams en voor de (interne) bestuurbaarheid van de organisatie. Ook draag je zorg voor de kwaliteit van de informatievoorziening naar zowel de interne- als externe organisatie en treedt je op als de ‘linking pin’ op het gebied van de verschillende ‘concerndiensten’, waaronder financieel management, personeelsmanagement en informatiemanagement.
De laatste jaren heeft de focus vooral gelegen op de dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. Met de toename van het aantal commerciële klanten en gemeenten is het onderdeel inzameling sterk gegroeid. De rest van de organisatie (vooral het onderdeel Bedrijfsvoering) is daarbij onvoldoende meegegroeid. Hierdoor zijn thema’s als (sociale) veiligheid, assetmanagement, contractbeheer, digitaal werken, procesoptimalisatie te lang blijven liggen. Ook zijn door alle aanpassingen en toename van activiteiten maatregelen noodzakelijk om in compliance te komen met de vergunningen. E en en ander heeft ertoe geleid dat de Afvalstoffendienst meerdere keren negatief in het nieuws is gekomen, vooral als het gaat om de tekortkomingen rond fysieke veiligheid bij onder andere Locatie en Techniek. Inmiddels zitten we in de afrondende fase van het opstellen van een ondernemingsplan. Naar verwachting zal goedkeuring plaatsvinden in Q3.

De belangrijkste taken in de functie zijn:

 • Lid van het Managementteam van de Afvalstoffendienst en medesturing geven aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie;

 • Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering; teamleiders verzorgen de functionele sturing aan de clusters klantcontactcentrum en administratie, zelf geef je rechtstreeks leiding aan de teamleiders en medewerkers van het cluster advies (c.a. 9 medewerkers met diverse functies);

 • Samen met de teamleiders sturen op het welbevinden en het faciliteren van de medewerkers enerzijds en verdergaande standaardisatie anderzijds. Als richtpunt voor standaardisatie wordt aansluiting gezocht met de werkwijzen van de centrale financiële administratie (CFA) en het gemeentelijk contactcentrum (GCC).

 • Zorgt voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en de bijbehorende processen, waarbij digitale samenwerking over de bureaus en afdelingen voorop staat;

 • Zorgt samen met de Business Controller voor de analyses en evaluatie van de financiële informatie, data en bedrijfsprocessen. Zorgt voor sturing en samenhang bij projecten.

 • Sturen op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van facturatie richting klanten, waarvoor de business controller binnen het bureau operationeel verantwoordelijk is.

 • Zorgdragen voor de doorontwikkeling van contract- en assetmanagement.

Kandidaatomschrijving

Wie ben jij?

 • Je bent een ervaren verandermanager, je bent duidelijk en neemt makkelijk beslissingen na afstemming met ander onderdelen van de organisatie.

 • Iemand die gemakkelijk initiatieven neemt en nieuwsgierig is.

 • Je legt makkelijk contact op verschillende niveaus van werkvloer tot directie

 • Je bent een stevig persoon en kan tegen een stootje

 • Je bent een mensenmens en een verbinder

 • Naast deze eigenschappen ben je ook goed in het checken van de voortgang van acties en het nalopen van afspraken. Waar nodig spreek je een collega hier direct op aan.

 • Je hebt oog hebt voor de verschillen in de bedrijfsprocessen van de A fvalstoffendienst en andere afdelingen binnen de g emeente. Hierin ben jij in staat om in het algemeen belang te handelen;

Functie-eisen

 • Een academische werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO opleiding, het liefst in een bedrijfskundige of bedrijfseconomische richting;

 • Tenminste 3 jaar ervaring met verandermanagement en bedrijfsvoering;

 • Ervaring met hiërarchische en functionele aansturing van medewerkers.

Eisen

Vereist opleidingsniveau

HBO opleiding bedrijfskunde of bedrijfseconomie

Vereiste werkervaring

Tenminste 3 jaar ervaring met verandermanagement en bedrijfsvoering; Ervaring met hiërarchische en functionele aansturing van medewerkers.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Onderbouwing aanwezigheid gevraagde competenties.
Onderbouwing motivatie voor aangaan van deze opdracht.

Weging: 10 %

Gewest opleidingsniveau

WO bedrijfskunde of bedrijfseconomie
Weging: 15 %

Gewenste werkervaring

Ervaring met contractmanagement;Ervaring met assetmanagement;Ervaring met de rol van opdrachtgever; Ervaring in de afvalsector;10 jaar ervaring met het aansturen van een multidisciplinair team
Weging: 20 %

Minimale en Gewenste competenties

Minimale competenties:Verbindend en mensgericht; Besluitvaardig;Gestructureerd;Voortgang willen bewaken;Met respect aanspreken van collega’s waar nodig;Gewenste competenties:Vaardig in het bieden van een veilige omgeving, waarin collega's op een plezierige manier samenwerken aan resultaten voor onze inwoners en commerciële klanten. Vaardig in het doorvertalen van (bestuurlijke) ambities naar individuele bijdragen aan de doelstellingen en het continu verbeteren van de organisatie, bijvoorbeeld door toepassing van verbetermethodieken zoals lean of scrum-agile.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Uit het interview moet blijken of de kandidaat aansluit bij onze uitvraag.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De interviews zullen op vrijdag 24 mei 2024 plaatsvinden tussen 8.00 en 13.00 uur.
De uitnodigingen voor deze interviews zullen woensdagmiddag 22 mei verstuurd worden.