Juridisch medewerker OOV/APV & Bijzondere wetten

Logo van de gemeente baarn met een blauw-wit schild met een bisschop die een staf vasthoudt, naast de tekst "gemeente baarn" in grijs.

Aanvraagnummer: 720
Organisatie: Gemeente Baarn
Locatie: Baarn
Uren per week: 24 tot 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 9 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Vanwege tijdelijke afwezigheid van een medewerker zoeken we een juridisch beleidsmedewerker APV & Bijzondere Wetten. Je weet van aanpakken, je bent gericht op samenwerking en kan goed functioneren in een team. Je bent politiek sensitief en kan goed omgaan met alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie. Je hebt een klantvriendelijke en dienstverlenende instelling, kan snel schakelen en je kijkt verder dan je eigen vakgebied. Je bent analytisch ingesteld, je kunt helder formuleren en weet duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden over te brengen. Je werkt resultaatgericht en neemt indien nodig besluiten.

Ook onder druk ben je in staat effectief te blijven functioneren en je weet in een dynamische  omgeving het overzicht te behouden. Tot de taken behoren:

- Verlenen van vergunningen op het gebied van APV, waaronder evenementen en bijzondere wetten zoals de Drank- en horecawet (DHW);
- Afhandelen aanvragen van evenementen en kwaliteitsbewaking proces vergunningen;
- Marktzaken; je bent contactpersoon voor de marktmeester;
- Informatie verstrekken over wet- en regelgeving en procedures aan in- en externe partijen;
- Adviseren over en bijdragen het opstellen van beleid (evenementen, horeca, standplaatsen, terrassen enz.).

Competenties

  • Oplossings- en resultaatgerichte houding;
  • Klantgericht, stressbestendig en onafhankelijk in meningsvorming;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Politiek gevoelig;
  • Klantgericht, stressbestendig en onafhankelijk in meningsvorming.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in bestuurlijke of juridische richting (20 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker vergunningverlening op het gebied van de APV en Bijzondere Wetten (50 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch medewerker op het gebied van handhaving en/of openbare orde en veiligheid (10 punten);
5. Minimaal 1 jaar ervaring in het toepassen van een noodverordening, en/of APV en/of WABO (10 punten);
6. Beschikbaar uiterlijk per 1 mei 2023 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8 .

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  beperkt

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 april 2024 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
  • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
  • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.