Medior Milieu Adviseur

Logo van de gemeente Voorschoten, bestaande uit een rood schild met een kroon en twee lachende gezichten, vergezeld van de tekst "gemeente Voorschoten.

Aanvraagnummer: 721
Organisatie: Gemeente Voorschoten
Locatie: Voorschoten
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 12-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavegericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Opdracht, wat ga je doen?
Als medior milieu adviseur ben jij naast onze vaste senior milieu adviseur verantwoordelijk voor een breed scala aan milieu gerelateerde onderwerpen. Je werkt mee en adviseert in verschillende projecten ten aanzien van geluid- lucht- en bodemkwaliteit. Je schrijft samen met de senior beleidsnotities en adviezen.

Wat concreter zullen de werkzaamheden o.a. bestaan uit het:

  • beschermen van de milieu hygiënische bodem- en luchtkwaliteit;
  • (laten) uitvoeren van gemeentelijk bodemonderzoek en bodemsanering;
  • adviseren over bodem en lucht bij planvorming, vergunningaanvragen en handhavingstrajecten;
  • informeren van burgers en bedrijven over de bodemkwaliteit en luchtkwaliteit.

Competenties

  • Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines;
  • Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
  • Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
  • Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen (in woord en geschrift) aan zowel collega’s, als externe partijen (onderhandelen en overtuigen);
  • Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als milieu adviseur bodem en/of lucht (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het schrijven van bestuurlijke stukken, zoals College- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven (20 punten);
8. Aantoonbare en up-to-date kennis van milieu gerelateerde wet- en regelgeving, benoem duidelijk waar dit is opgedaan (werkervaring of opleiding) (25 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van milieukunde of afgeronde opleiding op hbo niveau op het gebied van bodem, lucht en/of geluid (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do. Voor deze rol is het noodzakelijk minimaal twee dagen per week fysiek in Voorschoten aanwezig te zijn.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op donderdag 18 april tussen 09.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.