Jurist (senior) voor het team juristen VTH

Logo van meierijstad, met een gestileerde kleine "m" in blauw en groen boven de naam "meierijstad" in groene kleine letters.

Aanvraagnummer: 1384
Organisatie: Gemeente Meierijstad
Locatie: Gemeente Meierijstad
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 10-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 21-05-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdrachtomschrijving

Je gaat aan de slag als Jurist bij het team Juristen.

Dit team is een onderdeel van het werkatelier VTH.

Het team bestaat uit 8 personen (juristen met taakaccenten op vergunningverlening, APV, Handhaving en Toezicht Bouw).

Je bent vooral bezig met:

  • Geheel zelfstandig afhandelen van zienswijze, bezwaar en beroep, hierbij treedt je op als vertegenwoordiger van de gemeente, ook als procesvertegenwoordiger
  • Dit op het brede terrein van vergunningverlening en handhaving
  • Tegenlezen van besluiten van vergunningverleners
  • Opstellen van bestuurlijke maatregelen

Dit doe je op basis van de Landelijke Uitvoeringsstrategie en Landelijke Handhavingsstrategie en de risicoprofielen die we binnen gemeente Meierijstad hierbij hebben opgesteld.

  • Verwerking van je stappen in de administratie (applicatie LEEF)

Voor het werkatelier VTH zit de doorontwikkeling niet alleen op het gebied van de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging maar ook zeker op het leveren van een bijzonder persoonlijke dienstverlening, optimalisatie van (werk)processen, duidelijke verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden en houding en gedrag dat past bij de organisatiefilosofie van gemeente Meierijstad. Daarnaast is de winkel ook gewoon open en moeten de meldingen, klachten en controles uitgevoerd worden.

Werken bij gemeente Meierijstad betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt (Omgevingswet) en boordevol ambitie (Zelforganisatie) zit. Dat moet ook, want ook al hebben we mooie dingen bereikt, de samenleving blijft veranderen. Meierijstad is in beweging.

Kandidaatomschrijving

Je werkt nauw samen binnen het team. De werkvoorraad wordt verdeeld onderling tijdens de dagstart (meerdere momenten per week). Uitvoering van je werk doe je aan de hand van opgestelde processen. Je schakelt makkelijk en vroegtijdig met collega’s binnen VTH en werkateliers die ketenpartners zijn. Voordat je overgaat tot adviezen ga je met betrokkenen in gesprek en breng je wederzijdse belangen in beeld. Je pakt makkelijke complexe zaken op als zelfstandig jurist en brengt deze vlot in beeld en tot een bondig en helder advies.

Inhoudelijk ben je inzetbaar op zowel zaken die vanuit vergunningen komen als vanuit Toezicht en Handhaving. Je hebt ervaring juridische trajecten rondom vergunningen en handhaving in huisvesting arbeidsmigranten. Je hebt ervaring met toepassen van welstandsregels binnen je adviezen en de samenwerking met welstandscommissies. Binnen de gemeente lopen een aantal grotere projecten met bijzondere aandachtspunten (evenemententerrein, woonwijk met aanvullende regels op bouw). Je hebt ervaring met bijzondere projecten en kunt hierin snel schakelen.

Het team werkt op dinsdag en woensdag samen op locatie. De overige tijd kan hybride ingevuld worden. Je bent op de samenwerkdagen ook aanwezig op locatie stadhuis Veghel. Zodat je afstemmingszaken met collega's intern op deze dagen ook goed live kunt doen.

Je zorgt zelf voor laptop en telefoon.
Je hebt een VOG die niet ouder is dan 3 maanden.

Eisen

Werk- en denkniveau

Je hebt een HBO / academisch werk- en denkniveau.Je hebt een opleiding in bestuursrechtelijke mediation.

Gerichte werkervaring

Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als Jurist binnen het brede terrein van VTH en in een vergelijkbare gemeente (als organisatie en als gemeente met mix van industrie, agrarische kernen en culturele ontwikkelingen).Je bent direct zelfstandig inzetbaar en werkt makkelijk aan de hand van opgestelde processen en landelijke richtlijnen (landelijke uitvoerings- en handhavingsstrategie). Je hebt actuele en aantoonbare kennis van de omgevingswet en de gevolgen hiervoor voor het juridische traject.Je bent snel en zorgvuldig in je administratieve afhandelingJe weet vroegtijdig in de samenwerking te toetsen of er risico’s in je aanpak zitten die besproken moeten wordenJe hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijke afstemming op inhoudelijke dossiers.Je neemt collega’s mee in de uitvoering van de strategie waarlangs je werkt, biedt hulp maar spreekt ook aan waar nodig. Omgekeerd sta je zelf ook open voor deze manier van samenwerken.

Inzetbaarheid

Per direct inzetbaar.Je werkt op dinsdag en woensdag in ieder geval vanuit locatie Stadhuisplein, overige dagen flexibel iom team. Je bent minimaal 4 dagen per week inzetbaar waaronder ook vrijdag.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %

Ervaring

Kandidaat werkt volgens beschreven werkprocessen en landelijke strategieën voor uitvoering en handhaving. Heeft aantoonbaar ervaring in verschillende gesprekken om in beginfase van zienswijze en bezwaar wederzijdse belangen in beeld te brengen.
Weging: 25 %

Competenties

Je staat stevig in je schoenen, laat je niet makkelijk uit het veld slaan bij tegenslagen gedurende een traject.Je werkt planmatig en goed georganiseerd in je werkvoorraad.Je stelt op tijd hulpvragen in het team en weet jou kennis en ervaring ook te delen in het team waar nodig Verantwoordelijkheid: je komt de gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortkomen uit eigen handelenAnalytisch vermogen: Je signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt naat gegegevens die van belang zijn.Oordeelsvorming: Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen. Kwaliteitsgericht: Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Speelt in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.Klantgericht: Je bent je ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering
Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het gesprek wordt verder ingegaan op de functie eisen en gunningscriteria.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken worden gevoerd op maandag 3 juni tussen 9.00 en 11.00 uur.
Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wil houden.