Logistiek projectmanager gemeentewerven

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 2005
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Gooise Meren
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 20-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.


Opdracht

We zoeken een logistiek manager die de logistieke processen rond de gemeentewerf organiseert en op orde brengt. We verwachten als resultaat een advies over de wijze waarop we de logistieke processen op de gemeentewerven inrichten. Tijdens het uitvoeren van de opdracht zal de logistiek manager ook de werfbeheerder ad interim moeten adviseren en ondersteunen.

Belangrijkste onderdelen uit de opdracht zijn:

Opzetten tractie/ wagenpark

 • Updaten en werkwijze vanuit Topdesk
 • Implementatie elektrificatie werven

Middelen beheer

 • Keuringen
 • Reparaties
 • Vervangingen
 • Bestellingen

Inrichting werflocaties

 • Voorraadbeheer op de werven
 • Onderhoud
 • Wervenplan
 • Afvalstromen
 • Toegangsbeheer

Bedrijfskleding/ PBM’s

 • Jaarlijkse check volledigheid/echtheid
 • Contactpersoon Mauritz
 • Keuringen PBM
 • Adviserende/signalerende rol

Winterdienst

 • Verantwoordelijk voor de alle ingezette middelen
 • Uitbreiding/aanpassing tractie
 • Onderhoud Silo

Overige

Sleutelbeheer werven

 • Aanspreekpunt werflocaties
 • Rol besteller/ leveringsbewaker Finsy


Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van logistiek;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van logistieke processen;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als logistiek manager binnen een gemeentewerf.


Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als logistiek manager binnen een gemeentewerf (30 punten);
5. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van logistiek (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring / kennis van Topdesk (10 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van logistieke processen (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in fun ctieschaal 8. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen


Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende we rkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 25 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op maandag 24 juni 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.