Medewerker inwoners

Logo van de Fryske Marren met een gestileerde blauwe golf met een groen accent boven de naam van de gemeente in paars lettertype.

Aanvraagnummer: 1421
Organisatie: Gemeente De Fryske Marren
Locatie: gemeente De Fryske Marren
Uren per week: 32
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 03-06-2024
Optie tot verlenging: Ja, voor maximaal 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 27-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

  • Je bent met jouw collega’s verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de applicaties Key2Burgerzaken, inclusief het portaal burgerzaken, Key2Begraven, Key2Betalen etc., verzorgt de updates, functionele koppelingen met DDS en Key2Zaken en het toevoegen en aanpassen van standaard documenten;
  • Je informeert de gebruikers van de applicaties over nieuwe of gewijzigde functionaliteiten en bent vraagbaak voor de gebruikers;
  • Je verzorgt periodieke rapportages en specifieke selecties met behulp van Cognos;
  • Je bent belast met de complexe burgerzaken producten, waaronder: BRP backofficewerkzaamheden, toepassen internationaal recht, beoordelen buitenlandse brondocumenten, complexe BRP mutaties, ondersteuning frontoffice bij complexe vragen, naturalisaties, Ambtenaar Burgerlijke Stand, huwelijk etc.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 30 mei in de ochtend.

Verantwoordelijkheden

  • Je adviseert en rapporteert over uitvoeringsvraagstukken op het terrein van inwonerszaken w.o. jaarlijkse BRP- audit.
  • Je verzorgt de afstemming met relevante partners op het terrein van inwonerszaken
  • Je behandelt aanvragen of verzoeken op het terrein van inwonerszaken w.o. naturalisaties, verkiezingen en inhoudelijke zaken.
  • Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de gemeente in de behandeling hiervan.
  • Je verricht beleidsondersteunende, beheersmatige en administratieve werkzaamheden w.o. functioneel applicatiebeheer, BRP-audit en begraafplaatsadministratie en –systeem.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 3 juni 2024 tot en met 30 november 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Je hebt aantoonbare ervaring met het functioneel applicatiebeheer van Key2Burgerzaken

Je hebt aantoonbare ervaring met de complexe burgerzaken producten zoals benoemd in het functieprofiel

Je hebt werkervaring binnen een gemeente in een vergelijkbare omgeving


Prijs (eisen)

Minimaal: € 65,00 Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 25 % Gewicht van kwaliteit : 75 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) ) kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Je hebt ervaring met het functioneel applicatiebeheer va Key2Burgerzaken

40 %

Je hebt ervaring met de complexe burgerzaken producten

20 %

Je hebt werkervaring binnen een gemeente


Het interview

Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.