Omgevingsmanager met project assistent taken

Logo van rijswijk met een gestileerde blauwe leeuw naast een schild en een tak met bladeren op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 997
Organisatie: Gemeente Rijswijk
Locatie: Rijswijk
Uren per week: 12 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: mei 2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 30-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen bijna 60.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. De missie van de gemeentelijke organisatie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn Toegewijd, Betrokken, Betrouwbaar en Deskundig.

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Eén van de projecten waar aan gewerkt wordt, is de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. Met de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan wordt de doorstroming en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Hierbij komt ruimte vrij voor woningbouw en groen. Ook worden de volgende ambities nagestreefd:

 • Verbetering van de doorstroming
 • Verbetering van oversteekbaarheid van de Prinses Beatrixlaan voor fietsers en voetgangers;
 • Verbeteren kwaliteit fiets- en wandelpaden;
 • Realiseren van wandelvoorzieningen;
 • Versterken van ecologische, landschappelijke groenkwaliteit van de Prinses Beatrixlaan;
 • Vergroten van de leefkwaliteit.

Het project is in de fase van het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Momenteel vindt hierbij een heroverweging plaats. Hierna volgen Definitief Ontwerp, bestemmingsplan en Contractdocumenten.
De projectteams zijn ingericht volgens het IPM-model. Daarbinnen is behoefte aan de invulling van de rol van omgevingsmanager. Je werkt samen met een projectmanager, technisch manager, extern ingenieursbureau en intern specialisten team van de gemeente.
Mensen kennen jou als een positieve energieke persoonlijkheid. Je stapt gemakkelijk op nieuwe mensen en situaties af, je kunt opbouwende feedback geven en bent gewend om door te zetten en anderen enthousiast te maken. Je hebt een eigen visie op de aanpak van een integraal en maatschappelijk gedragen proces en ontwerp in de openbare ruimte in stedelijk gebied. Je brengt ervaring mee in het omgevingsmanagement en het assisteren van projectmanagers. Jouw opdracht is een combinatie van beide, die je flexibel invult. Hieronder omschrijven we wat we van je verwachten.

Omgevingsmanager taken:

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van het  project en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;
 • Stelt een krachtenveldanalyse en / of strategische omgevingsanalyse op voor een project en verwerkt dit in een (participatie)aanpak;
 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het project;
 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;
 • Zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie samen met de interne communicatie afdeling;
 • Draagt zorg voor zo veel mogelijk draagvlak in de omgeving van het project;
 • Benadert de verschillende stakeholders actief en op passende wijze;
 • Ontwikkelt ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en adviseert over voorliggende kwesties;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor beleid;
 • Draagt zorg voor hinderbeperking en veiligheid van fietsers en voetgangers.

Project-assistent taken:

 • Adviseert de projectleider, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;
 • Adviseert en ondersteunt de andere IPM-rolhouders, over inhoudelijke punten van verkeer en techniek.
 • Draagt zorgt voor de (project)beheersing van de GROTICK-aspecten

Gunningscriteria
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als omgevingsmanager en het organiseren van inspraak- en participatietrajecten (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met opdrachten van overheden aan binnenstedelijke infrastructuurprojecten (35 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met planvorming en uitvoering van civiele projecten, zoals ontwerpproces, BLVC, KES, communicatie en hinderbeperking (duidelijk weergegeven in het cv) (25 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van de verschillende IPM-disciplines en verkeerskunde en projectbeheersing (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/knock-out criteria
1. Beschikbaar per 6 mei 2024 voor 12 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van civiele techniek;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met project- en omgevingsmanagement van binnenstedelijke infrastructuurprojecten bij een gemeentelijke instelling;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring al omgevingsmanager;

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 of vrijdag 3 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.