Operationeel Coördinator Opvanglocaties (6 fte)

Rood logo met een gestileerd leeuwsymbool naast het woord 'Nijmegen' in een vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1376
Organisatie: Gemeente Nijmegen
Locatie: Gemeente Nijmegen
Uren per week: 36 flexibel
Tarief: €65 - €75 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De gemeente Nijmegen opent vanaf 1 juni 2024 een tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) in Nijmegen Noord voor 400 asielzoekers. De opvang van vluchtelingen in de gemeente Nijmegen is georganiseerd in samenwerking met het COA, diverse maatschappelijke organisaties, lokale vrijwilligersorganisaties en meerdere andere partners en instanties. Samen zorgen we ervoor dat de bewoners zich veilig en welkom voelen en bieden we een tijdelijke woonplek. Als onderdeel van het team op locatie zijn we op zoek naar operationeel coördinatoren.

Als operationeel coördinator ben je een spin in het web op locatie en een echte verbinder. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en de dagelijkse gang van zaken van de bewoners, het personeel en de omgeving. Je stuurt het operationele personeel aan en zorgt ervoor dat zij hun taken nauwgezet uitvoeren. Tijdens je shift ben je veel op de vloer aan het werk, daarnaast leidt je de briefings, sluit je aan bij diverse overleggen, en neemt geheel de regie in escalatie of crisis. Tijdens nachtdiensten draag je bovendien de verantwoordelijkheid voor het beantwoorden van zorgvragen van bewoners en het afhandelen van kleine incidenten. Over het algemeen verbind je leefbaarheid en veiligheidsvraagstukken en komt met passende oplossingen door goed op de hoogte te zijn van wat er allemaal speelt op locatie. Flexibiliteit is essentieel binnen jouw rol. Je wordt 24/7 ingeroosterd in wisselende diensten: dag-, avond-, nachtdiensten, ook in de weekenden en tijdens de feestdagen. Als onderdeel van het team zorg je ervoor dat jullie een gezicht naar buiten hebben en stem je onderling af. Je draagt zorgvuldig over naar collega’s en locatiemanager. Buiten reguliere kantooruren neem je de rol van plaatsvervangend locatiemanager op je en ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de opvanglocatie.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse veiligheid op de locatie;
 • Je stuurt het operationele personeel op locatie aan. Denk hierbij aan beveiliging, BHV, en beheerders;
 • Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van alle operationele vraagstukken;
 • Je bent hoofdbeveiliger op locatie;
 • Tijdens escalatie/ crisis voer je de regie;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle functies die op de locatie werkzaam zijn, je verbindt informatie, vragen en oplossingen;
 • Je bent verantwoordelijke voor een nauwkeurige en volledige informatie overdracht en dat de rapportages op orde zijn;
 • Tijdens de nachtdienst ben je voor allen bereikbaar op locatie, neem je gepaste besluiten en handelt via protocol;
 • Je levert input voor passend beleid;
 • Je verbindt leefbaarheid en veiligheidsvraagstukken en komt met passende oplossingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede samenwerking op locatie.

Beschikbaarheid

De kandidaat is flexibel inzetbaar vanaf 01-06-2024 tot en met 31-05-2025 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 x 3 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 2 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)
Aantoonbaar werk- en denkniveau op minimaal hbo- niveau;
Aantoonbaar minimaal 6 maanden recente werkervaring als operationeel coördinator of leidinggevende rol binnen een operationele omgeving (opvanglocatie, beveiliging, bhv, etc);
Bij aanvang van de opdracht beschik je over VOG 45 (Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier);
Bij aanvang van de opdracht beschik je over een BHV- diploma;
Aantoonbaar mondeling en schriftelijk Nederlands op minimaal B1- niveau;
Je bent bereid om 12- uursdiensten te draaien en wisselend in dag-, avond-, of nachtdiensten ingeroosterd te worden, ook in de weekenden en feestdagen;
Het tarief is inclusief nachtdiensten, weekenden en feestdagen.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %
Aantoonbaar ervaring met crisismanagement, noodplanning en het nemen van snelle beslissingen in stressvolle situaties; geef een overtuigend voorbeeld;
50 %
Aantoonbaar minimaal 6 maanden recente werkervaring in een soortgelijke rol bij een opvanglocatie. Beschrijf je rol, de naam van de opvanglocatie en de periode; > 6 maanden is 20%, > 1 jaar is 50 %;
10 %
Overtuig ons van een kwaliteit van jezelf, waarvan je denkt dat die kwaliteit nodig is in jouw rol in deze opdracht;

Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 65,00
Maximaal: € 75,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

 • Je bent flexibel en navigeert moeiteloos tussen taken, verantwoordelijkheden en vragen van bewoners, collega's en externen;
 • Je staat stevig in je schoenen, jouw antwoord is niet altijd het gewenste antwoord;
 • Je werkt cultuur sensitief, je kunt je goed inleven in andere culturen en gewoonten;
 • Uitstekende leiderschapsvaardigheden en het vermogen om teams aan te sturen en te motiveren;
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Bekwaam in het opstellen van rapporten en het waarborgen van de kwaliteit van administratieve processen;
 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel met een proactieve houding;
 • Sterk probleemoplossend vermogen en in staat om onder druk doeltreffend te functioneren.

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 24 en 27 mei 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.