Opgavenmanager met projectondersteuner

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 723
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 15 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6-5-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 6-5-2024
Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 22-04-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Voor de samenwerking in de Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch (SRsH) zijn we opzoek naar en stevige en bestuurlijk sensitieve Opgavenmanager. Heb jij affiniteit met complexe samenwerkingsvragen in het Ruimtelijk Domein? En ben jij strategisch gesprekspartner voor bestuur en directies in de regio?  Dan zoeken we jou!

Naast de Opgavenmanager zoeken wij binnen deze opdracht ook een energieke projectondersteuner.

Introductie

In Brabant werken we samen aan duurzame verstedelijking: NOVEX Stedelijk Brabant. Dat doen we samen met het Rijk (BZK), provincie en vier stedelijke regio’s. Eén van die stedelijke regio’s is de Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch (SRsH). Voor de SRsH zoeken we een opgavenmanager.

De SRsH is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten en twee waterschappen. Het Rijk en provincie zijn agendalid en nemen deel aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen. De regio heeft als doel om het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040 (met 5 ontwikkelprincipes) te vertalen naar de regio en te komen tot duurzame verstedelijking in deze regio.

De regionale verstedelijkingsstrategie SRsH is afgerond in de vorm van een beleidsvoornemen. Op dit moment werken we aan een uitvoeringsagenda voor heel Brabant, inclusief een deelagenda voor de SRsH. In juni ligt er een concept-1.0 versie voor in het BO-Leefomgeving, medio oktober worden alle colleges en DB Waterschappen gevraagd om met de uitvoeringsagenda in te stemmen en in het BO-MIRT (najaar 2024) wordt de uitvoeringsagenda door Rijk, provincie en stedelijke regio’s vastgesteld.

We zoeken een ervaren opgavenmanager die stevig in de schoenen staat. Dat is nodig omdat het (bestuurlijk) krachtenveld complex is en de samenwerking met alle overheidslagen taai. Je trekt de kar om de nog groeiende samenwerking verder te brengen en schakelt van strategisch niveau naar concrete afspraken, tussen Rijksperspectief en lokale context en tussen verschillende beleidsterreinen.

De uitdaging zit de komende periode ook in het recht doen van de veelzijdigheid van onze regio: de grootstedelijke en stedelijke vragen, de positie van middelgrote steden en die van onze karaktervolle dorpen en kernen. Het vertalen van de soms abstracte materie naar lokale concreetheid is daarbij essentieel. De ‘lasten gaan duidelijk voor de baten uit', maar zicht daarop voor alle deelnemers is belangrijk om het draagvlak en energie vast te houden.

Projectondersteuner (circa 3 uur per week)

De Opgavenmanager wordt ondersteund door een projectondersteuner, die bij voorkeur door hetzelfde bureau beschikbaar wordt gesteld. Op deze manier komt de Opgavenmanager toe aan strategische vraagstukken en is er in termen van planning, verslag en acties over- en inzicht.

Weging prijsdeel: 30 %

Werkervaring

De kandidaat heeft ervaring met complexe regionale samenwerkingsvragen en met verstedelijksopgaven. De kandidaat heeft ervaring met het verbinding maken met andere domeinen dan RO zoals leefbaarheid en sociaal. Dit blijkt uit haar/zijn cv.
Weging: 25 %

Kennis en ervaring

De kandidaat beschikt over een goed bestuurlijk en ambtelijk netwerk in Brabant. Dit blijkt uit haar/zijn cv.
Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top 3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

Weging: 25 %
De gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 30 april 2024. De uitnodigingen voor deze gesprekken worden uiterlijk donderdag 25 april 2024 verzonden.