Procesmanager ruimtelijk-economische koers

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 1599
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 27-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams. Deze functie komt in het team Duurzaamheid en Economie.

Team Duurzaamheid en Economie
Duurzaamheid en Economie staan altijd met elkaar in verbinding. Je kunt het niet over het één hebben, zonder het andere hierin mee te nemen. Ons team levert een grote bijdrage aan de opgaven Duurzaamheid en Economie van de 21 ste eeuw. Wij zijn met gedreven professionals hard bezig met tal van belangrijke onderwerpen zoals circulaire economie, recreatie & toerisme, bedrijventerreinenstrategie, MKB & innovatieklimaat, Greenport Boskoop, landbouwtransitie, klimaat, zero-emissie, biodiversiteit, duurzaam eten, de bedrijventerreinenstrategie en de energietransitie.

Aanleiding
Alphen aan den Rijn kenmerkt zich door diverse woonkernen, een omvangrijk buitengebied en liggend tussen de G4, midden in het Groene Hart. We blinken uit in veelzijdigheid. We zijn ook een groeiende gemeente. O.a. via fusies zijn we gegroeid naar ca. 115.000 inwoners. Onze economie kenmerkt zich naast de Greenport Boskoop en de grote hoeveelheid agrarische ondernemers in het buitengebied, als een echte MKB-gemeente met een zeer brede sectorvertegenwoordiging. Qua economisch profiel zijn we daarmee vooralsnog, weinig uitgesproken.. Dit is een kracht én een uitdaging. Een kracht omdat het een recept is gebleken voor stabiele werkgelegenheid, een gunstig woon-werkklimaat en een stevige positie in de regionale economie. De uitdaging is om de economie ook op lange termijn toekomstbestendig te houden. Dit vraagt om meer focus en een krachtige doorvertaling van ons economische beleid, gericht op realisatie. Daarbij richten we ons op de krachtige en toekomstbestendige economische sectoren voor een sterke en duurzame economie op lange termijn. We bepalen scherper waarop we (nog meer) willen (en moeten) inzetten. We ontwikkelen instrumenten. Leidend daarbij is: hoe kan economie een oplossing zijn voor andere (regionale) vraagstukken? Hierbij speelt nadrukkelijk mee dat de ruimte schaars is. Er zal daarom scherp gekozen moeten worden tussen functies, en alle keuzes die we maken zijn complex. Een aangescherpt ruimtelijk-economisch profiel waarmee we de juiste koers kunnen inzetten (lokaal en regionaal) kan hierbij helpen. Er zijn hiervoor diverse inhoudelijke bouwstenen beschikbaar.

Opdrachtomschrijving
Als procesmanager ruimtelijk-economische koers richt je je op drie vraagstukken:
1. Aanscherpen cq. versterken van het toekomstgericht ruimtelijk-economische profiel van de gemeente. Jouw focus ligt op de strategische ontwikkeling en inhoudelijke- en integrale profilering. Je neemt daarin een leidende (proces)rol in vanuit verbinding met de collega’s breed in de organisatie. Hierbij is het nadrukkelijk van belang om te bouwen op de inzichten, kennis en ervaring vanuit lopende processen, programma’s en (regionale) afspraken. Je verbindt, brengt focus aan en versterkt.
2. Je draagt bij aan de externe profilering van de gemeente op het vlak van economie en ruimte, draagt actief bij aan lobbyprocessen en zorgt voor aansluiting tussen de adviseurs Public Affairs en de inhoudelijke collega’s op relevante onderwerpen. Je bent daarbij inzetbaar in bovengemeentelijke processen namens de gemeente.
3. Je draagt bij aan het versterken van de positie en het belang van de economische functie binnen de organisatie, geeft collegiaal richting en profiel aan het team en draagt bij aan bekendheid binnen de organisatie als geheel. Daarbij doe je voorstellen en suggesties ter optimalisatie en doorontwikkeling van de organisatie om invulling te geven aan de vernieuwde ruimtelijke-economische koers. Tevens kan benodigde inzet o.a. landen in het meerjarige uitvoeringsprogramma Economische Agenda. Ons doel is om door te bouwen op de stevige basis die er is, en te ontwikkelen naar een sterke, gezichtsbepalende economische functie in het gemeentehuis en daarbuiten.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met een sterke inhoudelijke achtergrond binnen het beleidsveld economie, duurzaamheid en ruimte die weet hoe op het snijvlak van ruimte en economie te acteren. Je ben iemand met leidinggevende capaciteiten, iemand met ervaring op managementniveau bij grote gemeente(n). En aantoonbaar ervaring met het oplossen van bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken. Vanuit jouw intrinsieke motivatie ben jij continu bezig met het verbinden van de inhoudelijke ambities en weet deze te vertalen naar de organisatie. Je borgt en enthousiasmeert collega’s en zorgt ervoor dat zowel het team als het individu gezamenlijk doelen bereiken.


Vereisten / knock-outcriteria (te beoordelen door Flextender)


1. Minimaal 5 jaar aantoonbare (proces) managementervaring bij een grote gemeente (100.000+);
2. Aantoonbare (proces) management ervaring met- en kennis van strategische lobby-/profileringsvraagstukken in, voor of met gemeenten;
3. Een afgeronde opleiding op wo niveau;


Gunningscriteria (te beoordelen door gemeente Alphen aan den Rijn)

4. Minimaal 8 jaar aantoonbare (proces) managementervaring bij een grote gemeente (100.000+) binnen het Beleidsveld Economie of / het fysieke domein (duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, mobiliteit, ruimte, e.d.) (35 punten);
5. Aantoonbaar een actueel en relevant netwerk in de regio rond Alphen aan den Rijn op het gebied van economie, duurzaamheid e/o ruimte (25 punten):
6. Minimaal 1 aantoonbaar referentieproject benoemd in de inschrijving op het gebied van ruimte en economie (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in lobby/belangenbehartiger namens een overheid (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het (opstellen/aanscherpen van) economisch beleid en uitvoering (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal


Schaal 14.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 mei 2024 tussen 14:00 en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandagmiddag 27 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.