Projectleider Barrièrevorming

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 958
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 28 per week
Tarief: €120,55 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Voor het programma “Samen werken aan een weerbare sierteeltsector” zijn we opzoek naar een projectleider Barrièrevorming.

Binnen de aanpak ‘Weerbare Sierteeltsector’ werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Van medio 2019 tot aan december 2021 werd samengewerkt binnen het programma Weerbare Sierteeltsector, gefinancierd vanuit de ondermijningsgelden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid; vanaf januari 2022 heeft het programma een meer structureel karakter gekregen. Nu in 2024 zetten we in op het borgen van de aanpak, d.w.z. het verfijnen van de governance en het uitwerken van de beheercyclus, waarbij we de praktische werkwijze van de aanpak niet uit het oog verliezen.

In de aanpak Weerbare Sierteeltsector zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie (Den Haag en Amsterdam), Openbaar Ministerie (Den Haag en Amsterdam), RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, Douane Schiphol en Royal FloraHolland. De positie in deze vacature maakt onderdeel van uit van het Operationeel Coördinatie Team (OCT), een klein team van circa 8 professionals die de aanpak coördineert.

Werkzaamheden:

 • Ontwikkeling en onderhoud barrièremodellen
 • Bewustwording creëren bij doelgroepen binnen de sierteeltsector door o.a. te focussen op:
 • Risico’s (bestaande en verwachte)
 • Signalen (hoe herkent men de signalen van ondermijning?)
 • Maatregelen (welke barrières kunnen worden ingericht?)
 • Meldpunten
 • Actieve verbinding met private sector (netwerkbijeenkomsten e.d., awareness, betrokkenheid en verbinding creëren)
 • In kaart brengen screeningsmogelijkheden logistieke en transportsector
 • Implementeren dan wel hulp bieden bij het implementeren van barrières, waaronder WLS
 • Bevorderen meldingsbereidheid (samen met coördinator communicatie)
 • Monitoren opvolging meldingen en verzoeken om preventieve hulp
 • Monitoring van barrières en weerbaarheid

Competenties

 • Je kunt het overzicht bewaren en processen structureren. Je bent sterk in plannen en organiseren.
 • In een team neem je een motiverende rol in en ben je resultaatgericht.
 • Daarnaast beschik je over bestuurlijke sensitiviteit, ben je gericht op samenwerking en bewust van je omgeving. Je bent een echte netwerker.

Gunningscriteria (weging)
5. Een minimaal afgeronde WO bachelor opleiding op het gebied van bestuurs-/bedrijfskunde (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als project/ programmamanager met projecten op het gebied van aanpak ondermijnende criminaliteit (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring van het opstellen of ontwikkelen van barrièremodellen/barrières (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met en/ of kennis van het bevorderen van weerbaarheid binnen de doelgroepen op basis van uitgewerkte en bewezen casuïstiek, benoemd in het cv (20 punten);
9. Aantoonbare affiniteit met de sierteeltsector en daarmee samenhangende (beleids)onderwerpen en aandachtsgebieden, motiveer dit in het cv (10 punten);
10. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 120,55 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als project/programmamanager binnen het publieke domein;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projecten op het gebied van ondermijnende criminaliteit;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
 • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er wordt geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.