Trainee / junior beleidsmedewerker Milieu

Logo van rijswijk met een gestileerde blauwe leeuw naast een schild en een tak met bladeren op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 957
Organisatie: Gemeente Rijswijk
Locatie: Rijswijk
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €65 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 7 maand(en)
Sluitingsdatum: 07-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar bijna 60.000 in 2022. De groei gaat na 2024 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een junior beleidsmedewerker Milieu, een rol die ook als trainee in te vullen is.
In een traineeconstructie verwachten wij ook een stuk begeleiding op het vlak van inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling vanuit het bureau dat de kandidaat aanbiedt.

Naast brede inzet op (advisering op het vlak van) milieubeleid in onze gebiedsontwikkelingen, draag je ook bij aan de vertaling daarvan in ons nieuwe Omgevingsplan en het formuleren van Omgevingswaarden. Daarin wordt samengewerkt met senior collega’s, de Omgevingsdienst en adviesbureaus. Primair gaat het om de volgende taken:

 • Zorg dragen voor advisering in brede zin op het vlak van milieuvraagstukken rond bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, stikstof e.a.
 • Mede ontwikkelen en implementeren van milieubeleid op basis van relevante wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en organisatiedoelen.
 • Samenwerken met interne afdelingen en externe partners om een integrale benadering van milieuvraagstukken te waarborgen.
 • Participeren in projectteams Gebiedsontwikkelingen om belangen van milieu te vertegenwoordigen.
 • Communiceren met belanghebbenden, waaronder ontwikkelaars, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en de gemeenschap, om draagvlak te creëren voor milieubelangen en -afwegingen.
 • Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over milieukundige vraagstukken.
 • Opstellen van B en W besluiten.

Wat wij belangrijk vinden is het volgende:

 • Jij hebt affiniteit met het beleidsveld milieu in brede zin;
 • Je werkt projectmatig en gestructureerd en bent een kei in het houden van overzicht;
 • Jij houdt ervan om een spin in het web te zijn;
 • Je hebt eerder samengewerkt met of ervaring opgedaan bij een gemeente;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent assertief.

Competenties
Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Communicatief vaardig
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken
 • Stressbestendig
 • Teamspeler en klantgericht
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Gunningscriteria
5. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Milieu of Bestuurskunde (35 punten);
6. Een traineeconstructie, waarbij de kandidaat vanuit het aanbiedende bureau begeleidt wordt op inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, beschreven op een aparte pagina in het cv (40 punten);
7. Aantoonbare stage- of werkervaring binnen het Ruimtelijke Domein bij een gemeentelijke organisatie (10 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker / projectleider in het Ruimtelijke Domein bij een gemeentelijke organisatie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/knock-out criteria
1. Maximum uurtarief van € 65,- exclusief btw/inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
3. Uiterlijk per 1 juni 2024 beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week;
4. Deta vast constructie: kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na volledige inhuurperiode kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden;.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
Eén (1)

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 13 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.