Projectleider Bodem

Logo van Omgevingsdienst Veluwe met een gestileerd abstract ontwerp in blauw, groen en bruin naast de naam van de organisatie.

Aanvraagnummer: 1448
Organisatie: Omgevingsdienst Veluwe
Locatie: Omgevingsdienst Veluwe
Uren per week: 20-36
Tarief: €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: optie tot verlenging van 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 23-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Bij Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) zetten we ons vol passie in voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
In nauwe samenwerking met twaalf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland, spelen onze vergunningverleners een cruciale rol in het verstrekken van omgevingsvergunningen. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat bedrijven voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid.

Daarnaast bieden onze milieu-experts uitgebreid advies aan onze partners over diverse milieu-gerelateerde onderwerpen.
Of het nu gaat om energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, circulariteit, lucht, geluid, natuur, ecologie, of externe veiligheid, wij staan klaar om de leefomgeving te versterken en te beschermen.

Vanuit onze locaties in Apeldoorn en Harderwijk werken wij aan een gezonde, schone en veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven in regio Veluwe.

Ben jij die bodemadviseur die onze organisatie komt versterken?


Verantwoordelijkheden

- Je geeft uitwerking aan het plan van aanpak Omgevingswet van ODNV voor de gehele regio Veluwe;
- Je staat aan de lat voor het opstarten, uitwerken, begeleiden en deels realiseren van deelprojecten hieruit;
- Je bewaakt inhoud, voortgang, budget, kwaliteit en informatievoorziening van je projecten;
- Je bent de verbindende factor tussen opdrachtgever, de interne organisatie, het bestuur, de politiek en de samenleving.

Het plan van aanpak behelst onder meer het implementeren en organiseren van de bodemtaken en processen onder de Omgevingswet (zowel intern als bij de gemeenten), het aanpassen van bodembeleid en het visueel maken van de bodemdata richting het Omgevingsplan en DSO. Het beoordelen van de data van de Provincie en kennisdeling in nieuwe bodemthema’s als invasieve exoten, energietransitie en klimaat adaptatie inbedden zijn hier eveneens in meegenomen.

Dit doe je in samenspraak met een team van ca. 10 enthousiaste collega’s in een laagdrempelige organisatie met korte lijnen en informele sfeer.

De functie kan uitgebreid worden met de rol van Adviseur Bodem (16 uur) om samen met je collega’s invulling te geven aan het beleggen van deze taken.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 20-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Hbo werk- en denkniveau.

Aantoonbare kennis van de huidige bodemwetgeving en de nieuwe wetgeving onder de Omgevingswet en Aanvullingswet/-besluit bodem Omgevingswet en Regeling bodemkwaliteit.

Aantoonbare kennis van de Omgevingswet.

Aantoonbaar deelgenomen aan implementatieactiviteiten Omgevingswet


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Afgeronde opleiding Projectmanagement

30 %

Minimaal drie jaar ervaring in projectmanagement.

30 %

Een of meer jaren ervaring in het werken bij een gemeente en/of Omgevingsdienst.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

  • verantwoordelijkheid
  • oordeelsvorming
  • regisseren
  • samenwerken/verbindend
  • resultaatgerichtheid


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 3 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.