Projectleider Data Management Tooling

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 1945
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: Provincie Noord-Brabant
Uren per week: 24 per week
Tarief: €115 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 12-08-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 18-06-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Aanleiding
Sinds september 2023 is de Data Governance verordening van kracht. Hierin zijn afspraken gemaakt over hoe we als Provincie met data om moeten gaan. Data Governance zorgt ervoor dat onze data consistent, betrouwbaar en beschikbaar worden voor optimale ondersteuning van werkprocessen, zowel binnen en buiten de provinciale organisatie.

Essentieel voor goede samenwerking en het kunnen delen van data is passende Data Management Tooling. Deze zomer publiceren we een Europese aanbesteding voor de aanschaf en implementatie van deze tooling. Doelstelling van deze tooling is het verbeteren van de vindbaarheid en bruikbaarheid van data. Dit omvat onder andere het faciliteren van een data catalogus, data lineage, het toetsen van datakwaliteit en het vastleggen van definities, eigenaarschap en vertrouwelijkheidslabels.

Met wie ga je samenwerken?
De aanbesteding wordt op dit moment opgestart door de Enterprise Architect, de Data Architect en de Data Governance Specialist. Vanaf juli zijn we op zoek naar een Projectleider die ons team kan aanvullen. De hoofdtaak van de Projectleider is het coördineren en ondersteunen bij de aanbesteding en implementatie van de tooling.

Wat ga je doen?
Om tot een succesvolle aanbesteding te komen, is het essentieel om geschikte functionele en technische eisen (programma van eisen) mede op te stellen. Hiervoor is overleg nodig met diverse specialisten, waaronder ICT, Geo&Data, Data Platform Beheerders, Data Architecten en Data Governance specialist, evenals met vertegenwoordigers van de beleidsprogramma's. Hoewel er al enige voorbereidingen zijn getroffen, moeten de vereisten nog verder worden verfijnd.

Voor een soepele implementatie zullen daarnaast in het 3e kwartaal voorbereidingen worden getroffen in samenwerking met de beleidsprogramma's. De Projectleider zal verantwoordelijk zijn bij het verzamelen van relevante input, zoals business rules, kerndatasets en metadata, van specialisten binnen elk beleidsprogramma. Deze eerste fase omvat naar verwachting 3-4 programma's (organisatie onderdelen). We hanteren een gefaseerde uitrol waarbij steeds meer programma's worden betrokken.

Het coördineren, plannen en ondersteunen van deze voorbereidingen is van cruciaal belang, zodat na de gunning (begin 4e kwartaal) een implementatiepartner vlot kan starten met de technische configuratie, implementatie en trainingen. De Projectleider fungeert in deze fase van implementatie als eerste aanspreekpunt voor de implementatiepartner en de opdrachtgevers, waaronder de Data Architect, Data Governance Specialist en Enterprise Architect, en bewaakt de voortgang van het proces.

Gedurende 2025 zullen de overige programma's (organisatie onderdelen) volgen voor implementatie. De opdracht van de Projectleider kan hiervoor verlengd worden.


Kandidaatomschrijving

Als Projectleider ben je een aanjager. Je bent sterk resultaatgericht, methodisch onderlegd en doortastend met een open en toegankelijke stijl. Je weet de balans te houden tussen mensen en techniek met oog voor het proces. Je beschikt aantoonbaar over HBO/WO werk- en denkniveau bij voorkeur in de richting van informatietechnologie. Je hebt kennis van data management en data kwaliteitsprocessen. Aantoonbare ervaring met de implementatie van Data Management Tooling is een pré. Je bent bekend met Informatiebeveiliging binnen de overheid (BIO) en Prince2 gecertificeerd (practitioner niveau).

De ideale kandidaat heeft aantoonbare expertise als Projectleider in software-implementatie bij een overheidsorganisatie. Kennis en ervaring met Europese Aanbestedingsprocedures voor software of SaaS is een pré. Daarnaast heb je uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden in de Nederlandse taal.


Eisen

Werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als Projectleider voor software implementatie binnen een overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het CV.
Kennis en ervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met Europese Aanbestedingsprocedures voor SaaS applicaties. Dit blijkt uit het CV.
Ervaring implementatie Data Management Tooling
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de implementatie van Data Management Tooling. Dit blijkt uit het CV.
Minimaal opleidingsniveau
Kandidaat beschikt over HBO/WO. Dit blijkt uit het CV.
Overige eisen
Kandidaat beschikt over communicatie in woord en geschrift dit vindt plaats in het Nederlands (minimaal C1/C2 niveau vereist). Dit blijkt uit het CV.
Overige eisen
Beschikbaarheid voor 24 uur per week vanaf datum gunning. Dit blijkt uit het CV.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als Projectleider voor software implementatie binnen een overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het CV.
  • > 5 jaar ervaring. (30 %)
  • 3-5 jaar ervaring. (15 %)
  • 1-3 jaar ervaring. (5 %)
  • < 1 jaar ervaring. (1 %)
Weging: 30 %


Kennis en ervaring
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met Europese Aanbestedingsprocedures voor SaaS applicaties. Dit blijkt uit het CV.
  • > 5 jaar ervaring. (15 %)
  • 3-5 jaar ervaring. (8 %)
  • 1-3 jaar ervaring. (5 %)
  • < 1 jaar ervaring. (1 %)
Weging: 15 %


Ervaring implementatie Data Management Tooling
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de implementatie van Data Management Tooling. Dit blijkt uit het CV.
  • Wel aanwezig. (15 %)
  • Niet aanwezig. (1 %)
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:


1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.

2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.

3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.

We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.


Weging: 25 %

Interviewplanning

We streven ernaar de gesprekken plaats te laten vinden op woensdag 26 juni as in de middag op het Provinciehuis in
's-Hertogenbosch.