Projectleider Digitalisering Archieven

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 1539
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: Provincie Noord-Brabant
Uren per week: 20 per week
Tarief: €100 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 17-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 28-05-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Wat ga je doen?

Provincie Noord-Brabant laat in de komende jaren archieven bewerken (waarderen en selecteren op basis van een bewerkingsplan) en digitaliseren (op basis van een handboek vervanging) en hiervoor zijn we op zoek naar een ‘meewerkend voorman/-vrouw’. De opdracht is om enerzijds dit al lopende project in goede banen te leiden en anderzijds om mee te helpen met de kwaliteitscontroles die nodig zijn.

Als projectleider…

 • Besteed je ongeveer de ene helft van je tijd aan het leiden van het project en de andere helft van je tijd aan het meewerken met de kwaliteitscontroles, in principe op locatie van de leveranciers. Deze verdeling kan wekelijks verschillen afhankelijk van wat er op dat moment nodig is.
 • Je stemt wekelijks af (stand-up) met collega’s van de Provincie Noord-Brabant over de voortgang van het project aan de hand van een overzicht van acties en taken.
 • Je stemt wekelijks af met de leveranciers over de voortgang van het project.
 • Je hebt soms ook overleg met andere externen, zoals met de provinciearchivaris en medewerkers van de archiefbewaarplaats in verband met opname van de bewerkte en gedigitaliseerde archieven in het e-depot.
 • Je ben aanspreekpunt voor allerhande onderwerpen met betrekking tot dit project.
 • Je verzorgt de (financiële) administratie en facturatie van dit project en rapporteert daarover.

Voor deze opdracht is enige ervaring met het leiden van projecten van toepassing en ruime ervaring met archiefbewerking.

Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de Teamleider informatie- en archiefbeheer.


Kandidaatomschrijving

 • De kandidaat die wij zoeken heeft enige ervaring met het leiden van projecten op gebied van informatie- en archiefbeheer.
 • De kandidaat die wij zoeken heeft, ten behoeve de kwaliteitscontroles, ruime ervaring met archiefbewerking.

Kennis en kunde:

 • je beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau, waarvan archiefbeheer een nadrukkelijk onderdeel vormt;
 • je hebt ruime ervaring opgedaan bij overheden, bij voorkeur ook bij Provincies (met de provinciale selectielijst);
 • je beschikt over goede advies- en communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Competenties:

Jij bent slagvaardig en denkt in oplossingen. Je bent van nature gestructureerd en iemand die graag overzicht bewaakt. Je bent iemand die graag samenwerkt en daarin de leiding neemt om zo de projectdoelen te bereiken.


Eisen

Opleiding
Kandidaat beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau, waarin archiefbeheer een belangrijke onderdeel vormt. Dit blijkt uit het CV.
Werkervaring
Kandidaat beschikt over 3 jaar werkervaring binnen de overheid als projectleider in het werkveld van archiefbeheer. Dit blijkt uit het CV .
Ervaring
Kandidaat beschikt over 5 jaar ervaring als bewerker van archieven (selecteren en waarderen). Dit blijkt uit het CV.
Ervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met een vergelijkbaar project waarbij archieven extern worden bewerkt en gedigitaliseerd. Dit blijkt uit het CV.
Minimaal opleidingsniveau
Kandidaat beschikt minimaal over HBO werk-en denkniveau. Dit blijkt uit het CV.
Minimale werkervaring
Kandidaat beschikt over meerdere jaren ervaring als archiefbewerker bij de overheid en leider of coördinator van projecten. Dit blijkt uit het CV.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Opleiding
Kandidaat beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau, waarin archiefbeheer een belangrijke onderdeel vormt. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat beschikt over een HBO-opleiding op gebied van archiefbeheer. (15 %)
 • Kandidaat beschikt over een HBO-opleiding op een ander gebied dan archiefbeheer. (5 %)
 • Kandidaat heeft geen relevante opleiding. (1 %)
Weging: 15 %


Werkervaring
Kandidaat beschikt over 3 jaar werkervaring binnen de overheid als projectleider in het werkveld van archiefbeheer. Dit blijkt uit het CV .
 • > 3 jaar ervaring. (15 %)
 • 1-3 jaar ervaring. (5 %)
 • Minder dan 1 jaar ervaring. (1 %)
Weging: 15 %


Ervaring
Kandidaat beschikt over 5 jaar ervaring als bewerker van archieven (selecteren en waarderen). Dit blijkt uit het CV.
 • > 5 jaar ervaring. (20 %)
 • 3-5 jaar ervaring. (10 %)
 • Minder dan 3 jaar ervaring. (1 %)
Weging: 20 %


Ervaring
Kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met een vergelijkbaar project waarbij archieven extern worden bewerkt en gedigitaliseerd. Dit blijkt uit het CV.
 • > 1 jaar ervaring. (10 %)
 • 0-1 jaar ervaring. (5 %)
 • geen ervaring. (1 %)
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:


1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.

2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.

3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.

We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.


Weging: 25 %

Interviewplanning

We streven ernaar de gesprekken te houden op woensdag 5 juni of woensdag 12 juni aanstaande.