Projectleider Omgevingsvisie

Logo van Gemeente Zwartewaterland met een gestileerde vlag boven de namen van de steden Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.

Aanvraagnummer: 2040
Organisatie: Gemeente Zwartewaterland
Locatie: Zwartewaterland
Uren per week: 16 tot 24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 20-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De gemeente Zwartewaterland stelt een omgevingsvisie op. De gemeenteraad heeft besloten om de visie stapsgewijs te ontwikkelen door middel van bouwstenen. Als projectleider Omgevingsvisie geef je leiding aan en voer je regie op het proces om te komen tot een door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie. Naast regie op het geheel, voer je specifiek ook de projectleiding op de bouwstenen ‘beleidsarme actualisatie’ en ‘ontwikkellocatie wonen en bedrijvigheid’. De eerste bouwsteen is gericht op het creëren van een goede basis voor de visie, waaronder het op visieniveau verwerken van bestaand beleid. De tweede bouwsteen richt zich op het aanwijzen van toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijvigheid. De tijdshorizon van de visie is 2040.

De visieontwikkeling doe je in nauwe samenwerking met het (te werven) extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt. Je geeft leiding aan het projectteam dat de achtereenvolgende stappen van het proces voorbereid en uitvoert. Ook draag je zorg voor tijdige betrokkenheid van en overleg met de gemeenteraad, college, MT en ambtelijk opdrachtgever. Tot je opdracht behoort ook het laten uitvoeren van een milieueffectrapportage en het inwinnen van advies bij de commissie voor de milieueffectrapportage.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare kennis van milieueffectrapportages (ligt dit duidelijk toe in het cv).


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider omgevingsvisie (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding op wo niveau (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke en/of overheidsinstelling (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het aansturen en begeleiden van projectteams binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (ligt dit duidelijk toe in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van participatieplannen conform een vooropgesteld participatiebeleid (10 punten).


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg)
Is hybride werken mogelijk: in overleg.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op Dinsdag 25 juni 2024 vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op Vrijdag 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 20 juni 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.