Projectsecretaris t.b.v. opzetten marketing organisatie

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1024
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Bussum
Uren per week: 16 per week deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 24 per week per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega's uit het team (deels) uitvallen per week
Tarief: €75 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 15-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 2 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Gooise Meren werkt aan de doorstart van een marketing organisatie voor de gemeente. Voor zowel het praktisch organiseren van de benodigde gesprekken en voor het meeschrijven aan het inhoudelijke concept zijn wij op zijn naar een tijdelijke projectsecretaris. De opdracht omvat de volgende taken:

 • Het organiseren van de volgende thematische tafels (inplannen, locatie, uitnodigen partners, verslaglegging, terugkoppeling);
  • Ondernemen;
  • Cultuur;
  • Maatschappelijk (gezondheid/vitaliteit/sport);
  • Jong;
 • De opgehaalde input van de thematische tafels samenvoegen en op basis hiervan een opzet maken voor de planning voor de komende periode;
 • Het organiseren van gesprekken met beoogde bestuurders;
 • Ondersteuning bieden bij het oprichten van een nieuwe stichting (inschrijving KvK, afspraak notaris, meeschrijven met de statuten);
 • Het te installeren bestuur ondersteunen bij de opstartwerkzaamheden;
 • Wekelijkse afstemming met de interne werkgroep;
 • 3-wekelijkse update over de voortgang aan de betrokken wethouder.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 8 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met of binnen een marketing organisatie (35 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke context (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projectondersteuning (20 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van meerjarenplanning / uitvoeringsplanning (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het samenwerken met interne werkgroepen (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor minimaal 16 uur per week gedurende de duur van de opdracht;
3. Bekend zijn met het culturele, maatschappelijke veld en bedrijfsleven in Gooise Meren;
4. Een maximum uurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectsecretaris binnen een marketing organisatie.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8/9. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.
Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 14 mei 2024 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
 2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 24 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega's uit het team (deels) uitvallen.
 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31-12-2024. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %.
 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 1. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.
 2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi).