Senior Beleidsmedewerker Wmo

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 1159
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €117,35 per uur
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: mei 2024
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht


Binnen het cluster Beleid, team Samenleving werk je als senior beleidsmedewerker Wmo.
Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op de dagelijkse werkzaamheden rondom het Wmo-beleid en de aansturing van het Wmo-team. Hierbij horen onder andere:

 • Monitoren & evalueren P&C cyclus
 • Advisering college, wethouder en gemeenteraad
 • Beleidsontwikkelingen
 • Voorbereiden en voorzitten van beleid/dienstverlening-overleg
 • Het uitvoeren van de acties voorkomend uit het beleid/dienstverlening-overleg
 • Voorbereiden en voorzitten van SOK-overleg Wmo
 • Het uitvoeren van de acties voorkomend uit het SOK-overleg Wmo
 • Coachen, begeleiden (w.o. werkvoorraad) Wmo-team

Politieke en omgevingssensitiviteit, co-creatie, resultaatgerichtheid, integraliteit en eigenaarschap zijn de kritieke succesfactoren van deze functie.
De bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met je collega’s van het cluster Beleid en andere teams. Samenwerking is van belang mede gelet op de tijdelijke aard van de opdracht. De uitgevoerde werkzaamheden dienen goed overdraagbaar te zijn.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief van maximaal € 117,35 inclusief Flextender fee en reiskosten woon-werkverkeer, excl. btw.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van WMO in een 100.000+ gemeente;
4. Beschikbaar per mei 2024 voor tenminste 36 uur per week voor de gehele duur van de opdracht;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met beleidsontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)

6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting Bedrijfskunde of Bestuurskunde (15 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider sociaal domein binnen een gemeente (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met coördineren/ aansturen van medewerkers binnen het sociaal domein (25 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Wmo en preventie binnen een gemeente (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in het monitoren en evalueren van resultaatafspraken/P&C-cyclus (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal


Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Benodigd aantal professionals

1

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag tot vrijdag

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 mei 2024  van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
 • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.