Senior Toezichthouders Milieu industrieel/agrarisch

Logo van omgevingsdienst brabant noord (odbn) met een gestileerde groene en blauwe cirkel met het acroniem 'odbn' in kleine letters.

Aanvraagnummer: 1152
Organisatie: Omgevingsdienst Brabant Noord
Locatie: Omgevingsdienst Brabant Noord
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 8 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


De Omgevingsdienst Brabant Noord is uitvoeringsexpert als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.


De Omgevingsdienst Brabant Noord is op zoek naar Senior Toezichthouders Milieu industrieel/agrarisch.

Wat ga je bij ons doen?
Als senior toezichthouder en handhaver bezoek je complexe industriële of agrarische bedrijven en controleer je of ze voldoen aan de wet- en regelgeving op het vlak van milieu en veiligheid. Als agrarisch milieutoezichthouder neem zie je ook toe op natura 2000 activiteiten. Daarnaast kun je ingezet worden op het afhandelen van meldingen en klachten op het gebied van milieu. Je adviseert met name over complexe toezichts- en handhavings aspecten en bijbehorende procedures op het gebied van het omgevingsrecht. Je verzorgt de administratieve afhandeling van je controle en je geeft informatie aan belanghebbenden, zoals het bevoegd gezag.


Je werkweek is gevuld met o.a. de volgende taken :

• Je bent vooral in het veld bezig met het houden van toezicht op omgevingsvergunningplichtige en meldingsplichtige activiteiten;

• Naast je reguliere taken als toezichthouder en handhaver ben je ook voor andere van toepassing zijnde wetgeving de ogen en oren voor de ODBN.

Je hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving (Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving, bruidschat, voor agrarisch ook natura 2000 activiteiten e.d.). Omdat je als toezichthouder fungeert beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Uiteraard mogen ook onze kerncompetenties niet ontbreken: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken. Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig te werken binnen een team. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitstekend.
De kandidaat heeft ervaring met het werken overeenkomstig kengetallen.

Opleiding

De kandidaat beschikt over Hbo-werk en denkniveau. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring vakgebied

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) met het controleren van agrarische en/of industriële bedrijven. Dit blijkt uit het CV.

Kennis wetgeving

De kandidaat heeft actuele kennis van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Bruidschat. Specifiek voor agrarisch is ervaring met toezicht op natura 2000 activiteiten een pre. Daarnaast is de kandidaat op de hoogte van BBB-technieken en zoals eisen voortvloeiend uit de PGS. Dit blijkt uit het CV.
Weging prijsdeel: 0 %

Werkervaring

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring (met het controleren van agrarische en/of industriële bedrijven. Dit blijkt uit het CV.
  • 5 jaar werkervaring (5 %)
  • 6-9 jaar werkervaring (10 %)
  • 10 jaar of meer werkervaring (15 %)
Weging: 15 %

Ervaring agrarisch

De kandidaat heeft ervaring met agrarische bedrijven. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 15 %

Ervaring industrie

De kandidaat heeft ervaring met industriële bedrijven zoals bedrijven in de metaal, chemische en/of afvalsector. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 15 %

Werkervaring IPPC / BEVI

De kandidaat heeft werkervaring met het controleren van IPPC / BEVI bedrijven. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Werkervaring stalsystemen

De kandidaat heeft ervaring met emissiearme stalsystemen op basis van de RAV. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Werkervaring Omgevingsdienst

De kandidaat heeft werkervaring op het gebied van milieutoezicht bij een omgevingsdienst. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

In de gesprekken worden de eisen en gunningscriteria getoetst en kijken we naar de volgende competenties:

Kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.


Weging: 25 %

De gesprekken vinden plaats bij ons op kantoor en worden in overleg ingepland.